Edition är ett allt vanligare inslag i kommersiella tvister, såväl i allmän domstol som i skiljeförfaranden. Den tidigare svenska skepsisen mot edition håller på att eroderas och domare och ombud har allt oftare att hantera editionsfrågor.

I kursen ges en översikt över regelverket för edition i dispositiva tvistemål i allmän domstol och en beskrivning av hur en vanlig editionsfråga handläggs. Fokus är på ombudsperspektivet och vad man som editionssökande och editionssvarande bör tänka på.

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad april 2016

Kursinnehåll:

  • Inledning bakgrund och översikt över ämnet
  • Allmänna ramar för edition
  • Förutsättningar för och invändningar mot edition
  • Vad gör man om man får avslag?
  • Skiljeförfaranden och edition
  • Verkställighet
Fredrik Sjövall
Om kursledaren

Fredrik Sjövall

Fredrik Sjövall är advokat verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm inom områdena EU- och konkurrensrätt och tvistlösning. Han har tidigare bl.a. varit ombud för den svenska regeringen vid EU:s domstolar.

Läs mer