Inkomstbeskattning av näringsfastighet – e-kurs med Katarina Bartels och Urban Rydin

De flesta företag i Sverige bedrivs som enskild näringsverksamhet och baseras ofta på innehav av näringsfastigheter, dvs. hyreshus och jord- och skogsbruksfastigheter. Skattereglerna för dem som innehar sådana fastigheter är många, komplicerade och svårtolkade. Kunskapen om beskattningsreglerna för dessa företag är, trots deras stora betydelse i näringslivet, relativt låg. I kursen behandlas de särskilda inkomstskatterättsliga frågor som aktualiseras för sådana fastighetsinnehav, med särskild inriktning på fastigheter med fysiska personer som ägare.

Allmänt om kursen:

120 minuter
Inspelad augusti 2018
Kursledare Katarina Bartels och Urban Rydin

Kursinnehåll:

  • Det skatterättsliga fastighetsbegreppet
  • Privatbostad eller näringsfastighet I: Huvudregler
  • Privatbostad eller näringsfastighet II: Specialfrågor
  • Näringsfastighetens beståndsdelar
  • Åtgärder på näringsfastigheten
  • Solceller – finns det ett solklart svar?
  • Intäkter och kostnader
Katarina Bartels
Om kursledare

Katarina Bartels

Katarina Bartels är verksam som skattejurist på Skattebyrån inom LRF Konsult. Hon har en bakgrund från Skatteverket och lång erfarenhet av rådgivning till små och medelstora företag, samt har skrivit artiklar och hållit utbildningar i ämnet.

Läs mer

Urban Rydin
Om kursledare

Urban Rydin

Urban Rydin är chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Med detta följer ett uppdrag som skatteansvarig för LRF, där han deltagit som expert i flera utredningar. Han har även skrivit såväl böcker som artiklar på skatte- och privatekonomiområdet. År 2003 disputerade han med en avhandling koncentrerad på småföretagarens skattemässiga villkor.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.