Praktisk konkurrensrätt- En översikt med Jacob Westin och Leif Gustafsson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Konkurrensrätten sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få inte bara allvarliga ekonomiska konsekvenser utan även omfattande negativ uppmärksamhet i media. Alla som bedriver kommersiell verksamhet bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag.

Konkurrensrätten bygger på två till synes enkla huvudförbud – mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av en dominerande ställning – samt på regler om företagskoncentrationer, men den praktiska tillämpningen är komplex. För att förstå reglerna måste man därför förstå de bakomliggande principerna i ljuset av den rättspraxis som utvecklats av konkurrensmyndigheter och domstolar. Denna kurs syftar till att ge en praktisk översikt av dessa regler och principer.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad april 2017

Kursinnehåll:

  • Inledning varför konkurrensrätt?
  • Förbud mot konkurrensbegränsande avtal
  • Konkurrensbegränsande avtal typer av överträdelser
  • Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal
  • Förbud mot missbruk av en dominerande ställning
  • Relevant marknad/dominans
  • Missbruk typer av överträdelser
  • Företagskoncentrationer
  • Process
  • Sammanfattning
Jacob Westin
Om kursledare

Jacob Westin

Jacob Westin är verksam i Stockholm som bolagsjurist inom Life Sciences med ett särskilt intresse för konkurrensrätt. Han var tidigare bosatt i London och var då bl.a. bolagsjurist vid läkemedelsföretaget GSK i London med ansvar för bl.a. konkurrensrätt där han utvecklade GSK's globala compliance program samt ledde och samordnade konkurrensrättsliga ärenden i en mängd jurisdiktioner. Han har tidigare varit verksam vid Konkurrensverkets rättssekretariat samt advokatfirmorna Vinge och Baker & McKenzie. Han har publicerat ett flertal böcker och artiklar i konkurrensrätt, särskilt med inriktning på frågor rörande läkemedelsindustrin, och undervisar i ämnet, bl.a. vid Stockholms universitet.

Läs mer

Leif Gustafsson
Om kursledare

Leif Gustafsson

Leif Gustafsson är advokat och har varit delägare i advokatbyråer med global verksamhet. Han har även varit verksam utomlands bland annat i Bryssel. Han har arbetat inom olika områden bland annat förvärvsfrågor, finansiering, kommersiella avtal, "compliance" för företag, konkurrensrätt m.m. Han har även undervisat i olika ämnen inkl. konkurrensrätt samt skrivit ett flertal artiklar och böcker i detta ämne.

Läs mer