Praktisk konkurrensrätt – En översikt – e-kurs med Jacob Westin och Leif Gustafsson

 

 

Konkurrensrätten sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få inte bara allvarliga ekonomiska konsekvenser utan även omfattande negativ uppmärksamhet i media. Alla som bedriver kommersiell verksamhet bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag.

Konkurrensrätten bygger på två till synes enkla huvudförbud – mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av en dominerande ställning – samt på regler om företagskoncentrationer, men den praktiska tillämpningen är komplex. För att förstå reglerna måste man därför förstå de bakomliggande principerna i ljuset av den rättspraxis som utvecklats av konkurrensmyndigheter och domstolar. Denna kurs syftar till att ge en praktisk översikt av dessa regler och principer.

Allmänt om kursen:

Kursledare Jacob Westin och Leif Gustafsson
90 minuter
Inspelad april 2017

Kursinnehåll:

  • Inledning varför konkurrensrätt?
  • Förbud mot konkurrensbegränsande avtal
  • Konkurrensbegränsande avtal typer av överträdelser
  • Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal
  • Förbud mot missbruk av en dominerande ställning
  • Relevant marknad/dominans
  • Missbruk typer av överträdelser
  • Företagskoncentrationer
  • Process
  • Sammanfattning
Jacob Westin
Om kursledare

Jacob Westin

Jacob Westin är verksam i Stockholm som bolagsjurist inom Life Sciences med ett särskilt intresse för konkurrensrätt. Han var tidigare bosatt i London och var då bl.a. bolagsjurist vid läkemedelsföretaget GSK i London med ansvar för bl.a. konkurrensrätt där han utvecklade GSK's globala compliance program samt ledde och samordnade konkurrensrättsliga ärenden i en mängd jurisdiktioner. Han har tidigare varit verksam vid Konkurrensverkets rättssekretariat samt advokatfirmorna Vinge och Baker & McKenzie. Han har publicerat ett flertal böcker och artiklar i konkurrensrätt, särskilt med inriktning på frågor rörande läkemedelsindustrin, och undervisar i ämnet, bl.a. vid Stockholms universitet.

Läs mer

Leif Gustafsson
Om kursledare

Leif Gustafsson

Leif Gustafsson är advokat och har varit delägare i advokatbyråer med global verksamhet. Han har även varit verksam utomlands bland annat i Bryssel. Han har arbetat inom olika områden bland annat förvärvsfrågor, finansiering, kommersiella avtal, "compliance" för företag, konkurrensrätt m.m. Han har även undervisat i olika ämnen inkl. konkurrensrätt samt skrivit ett flertal artiklar och böcker i detta ämne.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.