Fullmakter och annan firmateckning – e-kurs med Jon Kihlman

 

 

Juridiska personer kan varken tala eller skriva och följaktligen inte heller utan hjälp företa rättshandlingar. Någon måste därför göra det åt dem. Inom associationsrätten kallas det för firmateckningsrätt, medan det utanför associationsrätten kallas fullmakt. Kursen behandlar inledningsvis några övergripande mellanmansrättsliga frågor, för att därefter behandla associationsrättslig firmateckning, delegation inom och utanför associationsrätten och avslutas med en utveckling av teoribildningen om fullmakter som är tydlig i en del internationella regelverk, men som även kan skönjas i Högsta domstolens senare praxis.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad februari 2016

Kursinnehåll

  • Inledning Olika mellanmansrättsliga situationer
  • Associationsrättslig firmateckning
  • Delegation av firmateckningsrätt enligt associationsrättslig reglering
  • Delegation av firmateckningsrätt utanför den associationsrättsliga regleringen
  • Teoribildning med anledning av senare praxis från Högsta domstolen
  • Avslutning, sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.