Från hot till åtgärd

Penningtvättslagen ställer höga krav på hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering ska utformas. Kraven är också höga vad gäller hur riskbedömningen sedan ska användas när det kommer till utformningen av olika åtgärder mot finansiell brottslighet, exempelvis rutiner, utbildning och tekniska system.

Martin Nords e-kurs Från hot till åtgärd. Att göra riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering ger dig en överblick över riskbedömningens betydelse och konkreta tips för att lyckas genomföra en riskbedömning och sedan kunna använda den på ett effektivt sätt.

Se en kort film om kursens innehåll ›

Riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering

Testa dina kunskaper!

Vad har du för egentligen för kunskap om riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering? Besvara tre snabba frågor och du får snart veta. Ett eller flera svarsalternativ kan vara rätt.

Lycka till!

Fråga 1 av 3

Vad är det riskbaserade förhållningssättet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 3

På vilket sätt är det riskbaserade förhållningssättet ett verktyg i verksamhetsutövarens verksamhet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 3

Vilket av följande påståenden är korrekt?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/3 rätt
Aj då!

Du behöver uppdatera dina kunskaper. Det gör du enklast med e-kursen Från hot till åtgärd med fokus på riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering under ledning av Martin Nordh.

I kursen ges en översikt av hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering görs blandat med konkreta tips på hur man utformar olika förebyggande åtgärder som rutiner, utbildning och tekniska system för att upptäcka finansiell brottslighet i tid.

Läs mer om kursen ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer, förslagsvis med hjälp av e-kursen Från hot till åtgärd under ledning av Martin Nordh.

I kursen ges en översikt av hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering görs blandat med konkreta tips på hur man utformar olika förebyggande åtgärder som rutiner, utbildning och tekniska system för att upptäcka finansiell brottslighet i tid.

Läs mer om kursen ›

 

Läs mer om e-kursen ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen Från hot till åtgärd med fokus på riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Läs mer om e-kursen

Om juridisk e-utbildning ›

Visa rätta svar
1: Vad är det riskbaserade förhållningssättet?
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på alla risker från finansiell brottslighet.
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på de högsta riskerna från penningtvätt och terrorfinansiering.
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på de risker som ger högst risk för vite från en tillsynsmyndighet.
Att alla risker är samma för alla företag, och att samma åtgärder därför kan vidtas.
2: På vilket sätt är det riskbaserade förhållningssättet ett verktyg i verksamhetsutövarens verksamhet?
Det ger verksamhetsutövaren möjlighet att prioritera och använda sina resurser på rätt sätt.
Eftersom det är frivilligt är det endast till hjälp i de organisationer som valt att använda det.
Det ger verksamhetsutövaren möjlighet att bara upptäcka stora, uppenbara penningtvättsupplägg.
3: Vilket av följande påståenden är korrekt?
Eftersom riskerna inte förändras så ofta behöver riskbedömningen bara uppdateras vart femte år.
Riskbedömningen behöver uppdateras när det behövs, minst årligen.
Kundkännedom är inte riskbaserat och behöver därför inte baseras på riskbedömningen.
Den risk som ett land utgör i termer av penningtvätt och terrorfinansiering är statisk och lika för alla verksamhetsutövare, oavsett deras verksamhet och geografiska närvaro.