Juridisk e-utbildning för dig i farten!

Med Sveriges främsta jurister som personliga tränare är det lätt att vidareutbilda sig – i farten! Välj fritt mellan ett 40-tal e-kurser genom vårt Zeteo-abonnemang eller satsa på enskilda kurser för 799:-/kurs.

Läs vidare

quiz

Testa dina kunskaper!

Vad har du för egentligen för kunskap om riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering? Besvara tre snabba frågor och du får snart veta. Ett eller flera svarsalternativ kan vara rätt.

Fråga 1 av 3

Vad är det riskbaserade förhållningssättet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 3

På vilket sätt är det riskbaserade förhållningssättet ett verktyg i verksamhetsutövarens verksamhet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 3

Vilket av följande påståenden är korrekt?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

${ correctAnswers() }/3 rätt
Aj då, du behöver nog träna lite mer!

Gå kursen Från hot till åtgärd med fokus på riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering under ledning av Martin Nordh.

I kursen ges en översikt av hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering görs blandat med konkreta tips på hur man utformar olika förebyggande åtgärder som rutiner, utbildning och tekniska system för att upptäcka finansiell brottslighet i tid.

Läs mer om kursen

Om juridisk e-utbildning ›

Gå kursen !

Toppa formen med e-kursen Från hot till åtgärd med fokus på riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering under ledning av Martin Nordh eller kolla in hela vårt kursutbud.

I kursen ges en översikt av hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering görs blandat med konkreta tips på hur man utformar olika förebyggande åtgärder som rutiner, utbildning och tekniska system för att upptäcka finansiell brottslighet i tid.

Läs mer om e-kursen

Om juridisk e-utbildning ›

Alla rätt, bra jobbat!

Gå hela kursen Från hot till åtgärd med fokus på riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Läs mer om e-kursen

Om juridisk e-utbildning ›

Visa rätta svar
1: Vad är det riskbaserade förhållningssättet?
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på alla risker från finansiell brottslighet.
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på de högsta riskerna från penningtvätt och terrorfinansiering.
Att verksamhetsutövaren ska fokusera på de risker som ger högst risk för vite från en tillsynsmyndighet.
Att alla risker är samma för alla företag, och att samma åtgärder därför kan vidtas.
2: På vilket sätt är det riskbaserade förhållningssättet ett verktyg i verksamhetsutövarens verksamhet?
Det ger verksamhetsutövaren möjlighet att prioritera och använda sina resurser på rätt sätt.
Eftersom det är frivilligt är det endast till hjälp i de organisationer som valt att använda det.
Det ger verksamhetsutövaren möjlighet att bara upptäcka stora, uppenbara penningtvättsupplägg.
3: Vilket av följande påståenden är korrekt?
Eftersom riskerna inte förändras så ofta behöver riskbedömningen bara uppdateras vart femte år.
Riskbedömningen behöver uppdateras när det behövs, minst årligen.
Kundkännedom är inte riskbaserat och behöver därför inte baseras på riskbedömningen.
Den risk som ett land utgör i termer av penningtvätt och terrorfinansiering är statisk och lika för alla verksamhetsutövare, oavsett deras verksamhet och geografiska närvaro.