Internationell äktenskapsrätt

Den internationella äktenskapsrätten har alltmer aktualiserats på senare år, dels genom att många svenska medborgare bor utomlands eller gift sig med utländska medborgare, dels genom att många utländska medborgare invandrat till Sverige.

E-kursen - Internationell äktenskapsrätt som ingår i Sveriges största juridiska e-kursbibliotek, håller dig uppdaterad på det senaste inom IÄL och ger dig ett intyg på din kunskap.

Se kort film om kursens innehåll ›

Internationell äktenskapsrätt IÄL

Testa din kunskap!

Hur mycket kan du egentligen om internationell äktenskapsrätt? Besvara fyra snabba frågor och du får snart veta. Ett eller flera svarsalternativ kan vara rätt.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

En svensk kvinna har sedan tio år tillbaka varit bosatt med sin amerikanske man i Texas, USA. Kvinnan flyttar hem till Sverige och ansöker om äktenskapsskillnad här. Vilket lands äktenskapsskillnadslag ska tillämpas i målet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

En man med svenskt medborgarskap åkte till Thailand år 2003 och gifte sig där med en 17-årig kvinna. Tillbaka i Sverige ville mannen att äktenskapet ska erkännas. Ska svenska myndigheter erkänna äktenskapet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

Vilket av följande äktenskap kommer att erkännas av svenska myndigheter?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Vilken av följande lagar har första prioritet, enligt Rom III-förordningen, om lagvalsavtal ej skett?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 Rätt
Aj då!

Arbetar du med dessa frågor behöver uppdatera dina kunskaper omgående. Gå e-kursen Internationell äktenskapsrätt under ledning av Anna Fayad och Ulf Bergquist och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Se videon om och läs mer om e-kursen som håller dig uppdaterad om internationell äktenskapsrätt.

Se video om e-kursen ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå e-kursen Internationell äktenskapsrätt under ledning av Anna Fayad och Ulf Bergquist och du blir snabbt uppdaterad på lagstiftningen. Du får dessutom ett intyg på din kunskap.

Se videon och läs mer om e-kursen eller kolla in resten av vårt kursutbud ›

Se video om e-kursen ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen Internationell äktenskapsrätt för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Se video om e-kursen ›

Om juridisk e-utbildning ›

Visa rätta svar
1: En svensk kvinna har sedan tio år tillbaka varit bosatt med sin amerikanske man i Texas, USA. Kvinnan flyttar hem till Sverige och ansöker om äktenskapsskillnad här. Vilket lands äktenskapsskillnadslag ska tillämpas i målet?
Texas lag
Svensk lag
2: En man med svenskt medborgarskap åkte till Thailand år 2003 och gifte sig där med en 17-årig kvinna. Tillbaka i Sverige ville mannen att äktenskapet ska erkännas. Ska svenska myndigheter erkänna äktenskapet?
Nej, det utgör barnäktenskap enligt 1:8 a p. 1 IÄL
Nej, enligt ordre public eftersom äktenskapet uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen
Ja enligt övergångsbestämmelserna i samband med 2004 års lagändring
3: Vilket av följande äktenskap kommer att erkännas av svenska myndigheter?
Flickan var 16 år vid vigseln år 2016. Makarna hade då ingen anknytning till Sverige. Makarna kommer till Sverige år 2019
Flickan var 16 år vid vigseln år 2019. Makarna hade då ingen anknytning till Sverige. Makarna kommer till Sverige år 2022
Flickan var 16 år vid vigseln år 2018. Makarna hade då ingen anknytning till Sverige. Makarna kommer till Sverige år 2019
4: Vilken av följande lagar har första prioritet, enligt Rom III-förordningen, om lagvalsavtal ej skett?
Lagen i makarnas gemensamma medborgarskapsland
Lex fori
Lagen i makarnas gemensamma hemviststat