Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Sverige saknar en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste därför ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. 

Erik Grahn och Susanna Kjällströms e-kurs Skyddet för arbetstagares personliga integritet håller dig uppdaterad på vilka bestämmelser som gäller.

Se en kort film om kursens innehåll ›

Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Testa din kunskap!

Testa om du har koll på skyddet för arbetstagares personliga integritet med fyra snabba frågor! Ett eller flera alternativ kan vara rätt.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

Man blir utsatt för ett kroppsligt ingrepp i regeringsformens mening när

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

Får en arbetsgivare använda GPS-loggar som den huvudsakliga metoden för att registrera de anställdas arbetade tid?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

När får inloggningstider i e-post och in- utpasseringssystem enligt Datainspektionen kontrolleras?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Vad är den avgörande skillnaden i dataskyddshänseende mellan att behandla uppgifter om anställdas hastighetsöverträdelser och uppgift om huruvida den anställde har en miljövänlig körstil?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Du behöver över mer på det här, vi gör det lättare för dig, med e-kursen Skyddet för arbetstagares personliga integritet, under ledning av Susanna Kjällström och Erik Grahn.

Läs mer om kursen ›

Om juridisk e-utbildning ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå e-kursen Skyddet för arbetstagares personliga integritet, under ledning av Susanna Kjällström och Erik Grahn och du blir snabbt uppdaterad på vad som gäller. Eller ta en snabb titt i resten av vårt  kursutbud.

Läs mer om e-kursen

Om juridisk e-utbildning ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Nu behöver du bara fixa ett intyg på din kunskap. Gå kursen Skyddet för arbetstagares personliga integritet eller se över vårt övriga kursutbud.

Läs mer om e-kursen ›

Om juridisk e-utbildning ›

Visa rätta svar
1: Man blir utsatt för ett kroppsligt ingrepp i regeringsformens mening när
en arbetsgivarrepresentant undersöker ens väska
man genomför ett samtal som utvärderas medicinskt
man vid läkarundersökning lämnar urinprov
en arbetsgivarrepresentant tittar efter noga för att se hur den anställde mår
2: Får en arbetsgivare använda GPS-loggar som den huvudsakliga metoden för att registrera de anställdas arbetade tid?
Nej, Arbetsdomstolen har slagit fast att det inte är tillåtet
Ja, Datainspektionen har slagit fast att det är tillåtet
Nej, Datainspektionen har slagit fast att det inte är tillåtet
Ja, Arbetsdomstolen har slagit fast att det är tillåtet
3: När får inloggningstider i e-post och in- utpasseringssystem enligt Datainspektionen kontrolleras?
Alltid
Vid konkret misstanke om missbruk av tidredovisningen eller liknande
Vid hög frånvaro från arbetet
Inför årliga lönerevisioner
4: Vad är den avgörande skillnaden i dataskyddshänseende mellan att behandla uppgifter om anställdas hastighetsöverträdelser och uppgift om huruvida den anställde har en miljövänlig körstil?
Det har i praxis fastslagits att miljöhänsyn är ett särskilt starkt intresse och detta ska beaktas i intresseavvägningen
Uppgift om hastighetsöverträdelse är en sådan uppgift om brott och lagöverträdelser som kräver ett särskilt stöd i föreskrift eller i tillståndsbeslut från Datainspektionen
Uppgift om hastighetsöverträdelser kan avslöja uppgift om alkoholmissbruk vilket är en känslig personuppgift
Uppgift om anställdas körstil i miljöhänseende får inte behandlas över huvud taget då det är en irrelevant uppgift