Den misstänktes rättigheter

Missa inte nya kursen som tar ett helhetsgrepp om den misstänktes rättigheter och berör bland annat rätten till försvarare, kontradiktion och rätt till insyn i förundersökningen.

Se en kort film om e-kursen ›
Den misstänktes rättigheter

Testa din kunskap!

Har du verkligen koll på den misstänktes rättigheter? Besvara tre snabba frågor och du får snart veta.

Lycka till!

Fråga 1 av 3

Får en försvarare som inte är advokat vägras att närvara vid förhöret med den misstänkte?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 3

Den som är skäligen misstänkt ska underrättas om misstanken

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 3

En person hörs som misstänkt under förundersökningen och underrättas inte om sin rätt till försvarare, varför förhöret hålls utan försvarare. I förhöret erkänner personen brott. Åtal väcks och vid förhandlingen nekar den tilltalade till brottet. Rättens ordförande funderar på vilken betydelse det har att den misstänkte inte underrättats om rätten till försvarare. Vad skulle du säga?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/3 rätt
Aj då!

Det märks att du behöver lära dig mer - gå Simon Anderssons nya e-kurs Den misstänktes rättigheter och du behöver aldrig fundera på svaret på dessa frågor är igen. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå Simon Anderssons nya e-kurs Den misstänktes rättigheter och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen - Den misstänktes rättigheter - med Simon Andersson för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Mer om kursen ›

Se hela kursutbudet ›

Visa rätta svar
1: Får en försvarare som inte är advokat vägras att närvara vid förhöret med den misstänkte?
Om det är till men för utredningen.
Nej, aldrig.
Om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras.
2: Den som är skäligen misstänkt ska underrättas om misstanken
När förhöret avslutas
När förhöret inleds
Någon gång under förhöret
3: En person hörs som misstänkt under förundersökningen och underrättas inte om sin rätt till försvarare, varför förhöret hålls utan försvarare. I förhöret erkänner personen brott. Åtal väcks och vid förhandlingen nekar den tilltalade till brottet. Rättens ordförande funderar på vilken betydelse det har att den misstänkte inte underrättats om rätten till försvarare. Vad skulle du säga?
Det har ingen betydelse för det råder fri bevisvärdering i Sverige. Det finns inget hinder mot att använda erkännandet i förhöret som bevisning.
Erkännandet får inte användas som bevisning.
Finns det annan bevisning mot den misstänkte finns inget hinder mot att använda erkännandet som bevisning mot den misstänkte.