Vad innebär det att vara expert hos Norstedts Juridik?

Som expert hos Norstedts Juridik finns det många områden där din kunskap är ovärderlig för att skapa innehåll till våra kunder och partners.

Vad gör en expert?

Som expert på Norstedts Juridik har du möjlighet att bidra med din kunskap på olika sätt beroende på vad som passar dig och ditt ämne bäst. Du kan dels skriva och publicera i tryckt och/eller digitalt format, dels kommentera lagar, rättsfall och/eller rättsutvecklingen i stort på ditt område.

Möjliga samarbetsformat för dig som expert

Norstedts Juridik samarbetar med ett stort antal experter inom ramen för en mängd olika produkter och initiativ. De flesta av dessa är av kategorin produkt, dvs. något som skapas för att paketeras och säljas till marknaden. Det kan t.ex. vara en bok eller en digital lagkommentar. Vissa format har funnits i många decennier, som den klassiska monografin i bokformat, medan andra format har utvecklats och etablerats under senare tid, t.ex. Avtalsguiden.

Men vi samarbetar även med experter på andra sätt, där vi paketerar och distribuerar information som vi inte tar betalt för. Det kan vara ett kostnadsfritt frukostseminarium, en artikel om något aktuellt ämne eller att vi visar upp dig som expert. Som marknadsledande anser vi att det är viktigt att ständigt kommunicera med marknaden, även genom kostnadsfri kunskapsförmedling. Målsättningen med detta initiativ är att bygga varumärke för både förlaget och för dig som expert inom ditt område.

Oavsett format, så är vi alltid intresserade av att diskutera nya samarbeten med både befintliga och nya experter.

Kommentarer och litteratur

Här följer ett urval av vår juridiska litteratur och textverk där du som expert har möjlighet att samarbeta med oss.

Karnov lagkommentarer

En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick eller god grund för vidare efterforskning. Generellt sett är detta JUNO:s mest uppdaterade kommentar, den publiceras parallellt med aktuell lagstiftning och uppdateras upp till fyra gånger per år.

Juridisk litteratur

Vår juridiska litteratur innefattar monografier, praktiska handböcker och läroböcker m.m. En unik utgivning med djup och bredd som täcker in samtliga rättsområden inom juridiken.

Kurslitteratur

Omfattar både introduktionsböcker och mer fördjupande läroböcker. Vår kurslitteratur har varit tongivande inom juristprogrammet och andra utbildningar i flera decennier. Här välkomnar vi nyskriven litteratur, som är skapade för att möta nya kunskapsbehov.

Lexino

Lexino är en djupare kommentar som klargör det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor som den praktiskt verksamme juristen ställs inför i anslutning till gällande lagstiftning. Författningen kan vara partiellt kommenterad och tyngdpunkten ligger på de viktigaste lagrummen. Kommentarerna publiceras parallellt med aktuell lagstiftning och uppdateras upp till två gånger per år.

Blå Biblioteket

Kommenterar balkar och lagar som ingår under en balk. Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade inom respektive ämnesområde och som till stor del även varit involverade i lagstiftningsarbetet. Gemensamt för samtliga titlar är att de kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Gula Biblioteket

Kommenterar lagstiftning som inte ingår under en balk. Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade inom respektive ämnesområde och som till stor del även varit involverade i lagstiftningsarbetet. Gemensamt för samtliga titlar är att de kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Författningssamlingar

Norstedts Juridik ger ut författningssamlingar inom en rad olika områden som används av studenter och praktiker.

Rättfallssamlingar

Norstedts Juridik ger ut rättsfallssamlingar inom en rad olika centrala områden.

Avtalsguiden

Avtalsguiden innehåller kommenterade avtal och bolagshandlingar med alternativa skrivningar och klausuler. Som expert bidrar du med mallar och kommentarer inom ditt expertområde. Avtalsguiden är ett praktiskt verktyg där experterna delar med sig sina bästa avtalstips och förhandlingsråd.

Nyhetsartiklar och tidskrifter

Vi ser också möjligheten att lyfta dig som expert och har ett flertal redaktionella produkter där vi kan marknadsföra dig och ditt verk.

Tidskrifter

I vår digitala tjänst JUNO återpubliceras sju av Sveriges främsta juridiska publikationer, exempelvis Svensk Juristtidning och Svensk Skattetidning. Genom en text i någon av dessa sju publikationer finns det potential att nå ut till så gott som hela juristsverige på en gång.

Artiklar

Inom Norstedts Juridik har vi flera kanaler där experter ges möjlighet skriva krönikor, artiklar, analyser och debattinlägg med mera. Denna typ av text är ofta den snabbaste vägen från idé till publicering och våra medarbetare hjälper gärna till som bollplank för att göra processen så effektiv som möjligt.

Intervjuer

Vår nyhetsredaktion är alltid intresserad av att intervjua experter om aktuell juridik för att skapa unikt innehåll. Intervjuer kan exempelvis beröra aktuella frågeställningar eller böcker och kan samordnas med inlägg i sociala medier för att ge maximal spridning och exponering.

Kurser och event

Som expert finns det flera möjligheter att samverka med oss där din juridiska expertis kan utbilda och inspirera andra inom branschen.

Event och seminarier

Tillsammans med våra experter håller vi löpande olika typer av event och seminarier där vi lyfter aktuella ämnen i samhällsdebatten samt delar med oss av insikter och rön.

E-kurser

Vi erbjuder Sveriges största juridiska e-kursbibliotek. Kurserna spänner över ett brett spektrum av ämnen och är framtagna för att hjälpa våra kunder att snabbt vidareutbilda sig online.

Samarbeta med oss

  • Har du en idé till en bok eller annan produkt?

  • Sitter du på juridisk spetskompetens?

  • Inspireras och drivs du av att engagera andra i det du brinner för?

  • Saknar du något i vårt sortiment och erbjudande?

Då vill vi att du kontaktar oss! Vi letar alltid efter nya experter att samarbeta med. Hör av dig till berörd förläggare eller till David Kinell som är vår utgivningschef, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Våra experter

Vi är stolta över att samarbeta med över 1 000 experter, inom ett stort utbud av olika produkttyper och format.