Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till förläggare, produktutvecklare och redaktör. 

Förläggare och produktutvecklare

Annette Embretsen

Socialrätt, familjerätt, hälso- och sjukvård
annette.embretsen@nj.se
070-953 39 03

David Kinell

Utgivningschef
Allmän rättslära, ämnesövergripande introduktion
david.kinell@nj.se
070-871 77 61

Frida Sivervall

Utbildning (skola), kommunalrätt, förvaltningsrätt, medborgarskaps- och utlänningslagstiftning, kultur
frida.sivervall@nj.se
073-915 03 29

Helena Viridén

Immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, offentlig upphandling, näringsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, transport och kommunikation
helena.viriden@nj.se
070-644 90 95

Isabel Carendi

Skatterätt, redovisning och revision, insolvensrätt, utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
isabel.carendi@nj.se
076-623 73 85

Joakim Vanner

Fastighetsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, jordbruk, jakt och fiske
joakim.vanner@nj.se
070-332 96 99

Joanna Herskovits

EU-rätt, statsrätt, försvar, folkrätt
joanna.herskovits@nj.se
070-491 51 04

Johanna Rönnberg

(Föräldraledig)

Josefin Wulff

Straffrätt, ordning och säkerhet (inkl. polis), processrätt
josefin.wulff@nj.se
072-148 28 50

Maria Blyh

Förlagskoordinator
maria.blyh@nj.se
070-896 41 18

Maria Telliskivi

Sveriges Rikes Lag (alla rättsområden)
maria.telliskivi@nj.se
070-689 96 19

Mette Strand

Förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt
mette.strand@nj.se
070-953 39 02

Redaktörer

Beata Kotowski

Redaktör
beata.kotowski@nj.se

Birger Notini

Redaktör
birger.notini@nj.se

Fredrik Rimmerfors

Redaktör
fredrik.rimmerfors@nj.se

Gunnar Brinka

Redaktör
gunnar.brinka@nj.se

Lisa Strandh

Redaktör
lisa.strandh@nj.se

Louise Warringer

(Föräldraledig)

Maria Henriksson

Redaktör
maria.henriksson@nj.se

Maria Nilsson

Redaktör
maria.nilsson@nj.se

Maria Tranblom

Redaktör
maria.tranblom@nj.se

Petra Franzén

(t.f. Redaktionschef)
petra.franzen@nj.se

Rebecka Eklund

Redaktör
rebecka.eklund@nj.se

Susanne Österlund

Redaktör
susanne.osterlund@nj.se

Ulrika Kindstedt

Redaktör
ulrika.kindstedt@nj.se

Kurs och utbildning

Linn Nyhaga

Kursadministratör
linn.nyhaga@nj.se

Lucia Palm

Projektledare
lucia.palm@nj.se

Sandra Malmborg

Kundservice
sandra.malmborg@nj.se

Riin Rannu

Utbildningschef
riin.rannu@nj.se

Övrig kontaktinformation

För övriga ärenden, frågor eller support, vänligen se kontaktuppgifter på NJ.se