Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till ansvarig förläggare, produktutvecklare och redaktör. 

Förläggare och produktutvecklare


Annette Embretsen
Socialrätt, familjerätt, hälso- och sjukvård
David Kinell
Allmän rättslära, ämnesövergripande introduktion samt utgivningschef
Frida Sivervall
Utbildning (skola), kommunalrätt, förvaltningsrätt, medborgarskaps- och utlänningslagstiftning, kultur
Helena Viriden
Immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, offentlig upphandling, näringsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, transport och kommunikation
Isabel Carendi
Skatterätt, redovisning och revision, insolvensrätt, utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
Joakim Vanner
Fastighetsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, jordbruk, jakt och fiske
Johanna Rönnberg
Straffrätt, ordning och säkerhet (inkl. polis), processrätt
Maria Telliskivi
Sveriges Rikes Lag (alla rättsområden)
Mette Strand
Förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt
Petra Franzén
EU-rätt, statsrätt, försvar, folkrätt

Redaktörer


Beata Kotowski
Birger Notini
Fredrik Rimmerfors
Gunnar Brinka
Louise Warringer
Redaktionschef
Maria Blyh
Maria Henriksson
Maria Nilsson
Maria Tranblom
Rebecka Eklund
Susanne Österlund
Ulrika Kindstedt

Kurs och utbildning


Jenny Moberg
Kursadministratör (f.n. tjänstledig)
Linn Nyhaga
Kursadministratör
Lisa Strandh
Utbildningsansvarig
Lucia Palm
Projektledare
Sandra Malmborg
Kursadministratör
Selcuk Ünlü
Produktägare

Övrig kontaktinformation

För övriga ärenden, frågor eller support, vänligen se kontaktuppgifter på NJ.se