Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste förekommande frågorna som kan uppstå. Skulle du ändå sakna svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Litteratur och textverk

Hur gör jag om jag vill överlåta min ekonomiska rätt för en utgivning till mitt nya bolag?

Du har möjlighet att överlåta den ekonomiska rätten för din utgivning. vänligen kontakta din förläggare som kan tillhandahålla en överlåtelseblankett till dig.

Du kan även kontakta ekonomiavdelningen via e-post på royalty@nj.se alternativt via telefon på 08-598 191 00.

Min kollega är intresserad av att använda min kursbok som kurslitteratur. Kan min kollega få ett exemplar av min bok?

Norstedts Juridik ger undervisande lärare inom juridik möjlighet att beställa utvärderingsexemplar, utan kostnad, av böcker som används eller som kan komma att användas som obligatorisk litteratur på en kurs.

Här kan du läsa mer om friex

Hur får jag reda på hur försäljningen av mitt verk utvecklar sig?

Om du har ett avtal med royaltyersättning får du en redovisning över försäljningen av ditt verk i samband med att royaltyersättningen betalas ut. Vill du få information om utvecklingen vid en annan tidpunkt, kontakta din förläggare.

Kontaktinfo till förläggarna

Om jag har specifika önskemål om tidsplanen i samband med produktion, hur gör jag då?

Kontakta din redaktör i ett tidigt skede så försöker redaktören tillgodose dina önskemål.

Får jag ha önskemål om bokomslaget?

Du får självklart komma med önskemål som vi försöker tillgodose, men de måste rymmas inom förlagets omslagsmallar. Vi tar gärna emot förslag på illustrationer och bilder.

Jag har en idé om en bok, vem ska jag kontakta?

Våra förläggare ansvarar för olika utgivningsområden. Kontakta den förläggare som stämmer bäst överens med det område som din bok berör.

Kontaktuppgifter till våra förläggare hittar du här: Våra förläggare

Hur vet jag att jag skriver i enlighet med Norstedts Juridiks önskemål/standard?

Vi har skrivråd och mallar som du får när du börjar skriva. De finns även här (länk). Om du är osäker så tveka inte att kontakta din redaktör. Du får gärna skicka in ett provkapitel så går redaktören igenom det och återkommer med feedback.

Jag har frågor som rör ersättningen jag erhåller från förlaget. Vem ska jag vända mig till då?

Om det gäller ditt befintliga avtals utbetalningsupplägg, som t ex när och hur du får din ersättning, vänligen kontakta Norstedts Juridiks ekonomiavdelning via e-post på royalty@nj.se alternativt via telefon på 08-598 191 00.

Om du har generella frågor om olika produkters ersättningsupplägg, vänligen kontakta din förläggare.

Kontaktinfo till förläggarna

Manus och leverans

Hur skickar jag in mitt manus?

Skicka ditt manus till manus@nj.se så tar vår förlagskoordinator hand om det och vidarebefordrar det till din redaktör.

Är det något mer jag ska skicka in i samband med manus?

Du får gärna skicka med förslag på författarpresentation, författarfoto och utkast till baksidestext på omslaget.

Hur lång tid brukar det ta innan min bok är färdig från det att jag har skickat in manus?

Vår normala produktionstid för en bok är tre månader från att manus kommer in. Ifall du ska göra en digital uppdatering är produktionstiden vanligtvis två månader.

Jag är inte helt färdig med mitt manus, ska jag skicka in det ändå?

Nej, inte om vi inte har kommit överens om det. Manuset ska vara komplett och färdigt vid inlämning. Läs därför gärna igenom manuset en extra gång innan du skickar in det.

Jag har kommit överens med förlaget om att uppdatera mitt verk, men saknar aktuell manusfil att arbeta med. Hur ska jag göra?

Efter varje avslutad produktion ska du som författare erhålla din manusfil. Men det är alltid bra att stämma av uppdateringsplaner med din förläggare. Kontakta din förläggare eller din redaktör, som kan se till att du får en aktuell manusfil för ditt uppdateringsarbete.

Kontaktinfo till förläggarna och redaktionen

Eftersom manus ska vara fullständigt och färdigt när det lämnas in, kommer jag få se några korrektur?

Ja, du kommer att få korrektur. Redaktören gör vanligtvis upp en produktionsplan där du kan se de olika korrekturvändorna.

Jag är försenad med mitt manus; vad gör jag?

Kontakta din förläggare så kommer vi överens om ett nytt manusdatum.

Vad gör jag om det blir stora förändringar inom mitt rättsområde som kommer att påverka innehållet i min bok? Ska jag avvakta med att lämna in manus?

Det är olika från fall till fall så kontakta din förläggare för vidare diskussion.

Allmänt

Hur gör jag om jag vill diskutera en utgivning hos Norstedts Juridik?

Om du har en idé om ett verk så är du varmt välkommen att kontakta våra förläggare för vidare diskussion.

Kontaktinfo till förläggarna

Jag har bytt arbetsgivare, hur gör jag för att uppdatera min författarpresentation hos Norstedts Juridik?

Skicka din uppdaterade presentation till din förläggare alternativt din redaktör (om du är i en pågående produktion).

Kontaktinfo till förläggarna och redaktionen

Har Norstedts Juridik något verktyg för bevakning av ändringar och nyheter inom olika rättsområden?

Du kan skapa dina personliga bevakningar i förlagets juridiska informationstjänst JUNO. Via denna länk https://www.nj.se/juno/anvand/sokbevakning kommer du till en instruktionsvideo som visar hur du ska gå till väga.

Hur går avtalsskrivandet till?

Efter en inledande diskussion med förläggaren om uppdraget får experten ett avtalsförslag som vidare diskussionsunderlag. När vi kommit överens om avtalets innebörd och lydelse skickas och undertecknas oftast det slutgiltiga förlagsavtalet via Scrive, systemet för elektronisk signering.

Efter signering i Scrive får avtalsparterna tillbaka varsin digitalt vattenstämplad kopia av avtalet med e-post.

Vem svarar på frågor om mitt befintliga förlagsavtal?

Avtalsfrågor diskuterar du bäst med din förläggare. 

Kontaktinfo till förläggarna

Kontakta oss

Har du övriga frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig!