Din kunskap är ovärderlig

Det är våra experters djupa ämneskunskap och erfarenhet som ligger till grund för kvaliteten i den litteratur vi ger ut samt innehållet i vår informationstjänst JUNO.

Här finner du de verktyg och arbetsprocesser som är en del av samarbetet med oss. Du hittar också tips och manualer som hjälper och vägleder dig i ditt arbete som expert hos Norstedts Juridik.

Skapa ett textverk

▪️ Skrivprocessen
▪️ Skrivråd, mallar och manusfil
▪️ JUNO - introduktion och tillgång
▪️ Manusleverans
▪️ Produktionsprocessen
▪️ Publicering av verk
▪️ Uppdatera verk, ny upplaga

Marknadsföring och försäljning

▪️ Verk och kurser
▪️ Kurslitteratur
▪️ Events och bokreleaser
▪️ Presentation av expert

Ersättning

▪️ Royalty och arvode
▪️ Ersättningar för kurser
▪️ Överlåtelse av ekonomisk rätt
Skapa ett textverk

Idé om ett verk

Allting börjar med en idé. Ibland har vi på förlaget en idé om ett nytt verk som vi ser en efterfrågan av. Men lika ofta kommer idén från en expert, som har uppmärksammat ett behov och avsaknad av ett verk på marknaden. Det kan till exempel vara en kursbok som experten själv behöver för sin egen undervisning eller en ny lagkommentar som skulle klargöra vissa svåra frågor.

Oavsett hur idén uppstår, så är vi på Norstedts Juridik mycket intresserade av att diskutera den med dig som expert inom området. Om du är intresserad av att diskutera en idé eller ett samarbete med oss, så är du alltid varmt välkommen att kontakta en förläggare hos oss.

Avtal

När vi har kommit överens om vilken typ av produkt som ska skapas, så skriver vi ett förlagsavtal. Detta förtydligar vårt samarbete och reglerar allt ifrån manusleveranser, ersättning och publiceringsform.

Har du frågor om ditt befintliga förlagsavtal, vänligen kontakta din förläggare.

Skrivprocessen

Det är viktigt att du planerar ditt skrivande innan du sätter i gång. Vilken typ av verk ska du skriva – en lagkommentar, en handbok eller kanske en kommentar i Lexino eller Karnov? Vilken är målgruppen? Vilken struktur ska verket ha? Utforma gärna en rubrikstruktur eller innehållsförteckning redan från början så förenklas din skrivprocess. För ditt skrivande har förlaget Word-mallar, generella skrivråd och instruktioner angående hur du ska hänvisa till olika rättskällor så att texten blir korrekt och fungerar i både tryckt form och för digital publicering med länkar i JUNO. Har du redaktionella frågor, kontakta din redaktör som kan vägleda dig i processen. Om du ännu inte har fått någon redaktör, så kan du kontakta din förläggare.

Skrivråd, mallar och manusfil

Själva skrivandet är en process som kan ta lång tid, ibland flera år. Under denna tid kan det uppstå frågor som man som expert behöver hjälp med. Om det är frågor om verket som helhet, dess målgrupp, kommande marknadsföring eller avtalsfrågor, så får du gärna kontakta din förläggare. Om frågan avser redaktionella frågor, vänligen kontakta din redaktör.

Tillgång till JUNO

Som hjälp under skrivprocessen har du som författare möjlighet att få åtkomst till JUNO. I JUNO har du som författare kostnadsfri tillgång till bl.a. författningar, förarbeten, praxis och även litteratur utgiven av Norstedts Juridik.

Har du inte tillgång till JUNO, vänligen kontakta din förläggare.

Om du har tillgång till JUNO men har glömt dina inloggningsuppgifter, är du välkommen att kontakta vår support på telefon 08-598 191 60 eller via mejl.

Introduktion till JUNO

Om du inte är bekant med JUNO sedan tidigare, har du möjlighet att boka in en kostnadsfri användarutbildning. Boka användarutbildning genom att kontakta training@nj.se.

Genom att tydliggöra nyttiga funktioner och effektiva tillvägagångssätt vill vi hjälpa dig att spara tid och leverera kvalitet i ditt arbete. Efter seminariet är målsättningen att du ska känna dig trygg i användningen av JUNO.

Manusleverans

I vårt förlagsavtal kommer vi överens om ett visst datum då manusleverans ska ske. Detta datum ligger till grund för vår planering och säkerställer att det finns en tillgänglig redaktör som kan starta arbetet med ditt manus. Även marknadsföringsplanen utgår från det överenskomna manusdatumet.

Ibland är det inte möjligt att leverera manus på överenskommet datum. Om du märker att du är på väg att blir försenad så kontakta oss i god tid så att vi kan justera vår planering och säkerställa att vi har bästa möjliga förutsättningar för att ta hand om ditt manus när du väl inkommer med det.

När du lämnar in ditt manus ska det vara fullständigt och komplett. Det är därför viktigt att göra en sista noggrann genomgång innan du skickar in det till oss så att du känner dig nöjd och färdig med ditt verk.

Produktionsprocess

När du skickat in ditt manus får du inom kort en bekräftelse på att vi har tagit emot det.

Detta blir startskottet för produktionsprocessen mot ett färdigt verk. Produktionen är anpassad efter just din produkttyp. Vi arbetar tillsammans med dig för att texten och dess utformning ska bli på bästa sätt – oavsett om du arbetar med en bok eller med ett verk som ska publiceras i JUNO.

Redaktören kommer att ta fram en tidsplan och guida dig genom de olika korrekturvändorna. Om du har några frågor angående en pågående produktionsprocess är du välkommen att kontakta din redaktör. Vid mer generella frågor om produktionsprocessen som sådan, vänligen kontakta din förläggare.

Här kan du se ett mer detaljerat exempel på hur en bokproduktion går till.

Publicering av verk

Till slut så kommer dagen då du får skörda frukten av ditt hårda arbete och produkten är färdig för att släppas till marknaden. Du kommer naturligtvis få granska och godkänna din produkt innan detta sker, så att produkten och innehållet stämmer överens med dina önskemål och direktiv.

I detta skede får du även tillgång till ditt verk i de format som det publiceras. Om verket publiceras i både JUNO och tryckt format, ser vi till att du får tillgång till båda publiceringsformerna.

Uppdatera verk, ny upplaga

Så småningom blir det kanske dags att uppdatera ditt verk. I det skedet ska du kontakta din förläggare.

Vid planeringen inför uppdateringsarbetet kan vi tipsa om förlagets bevakningstjänst i JUNO. Där kan du välja bevakning av nyheter och ändringar inom olika rättsområden och rättskällor. På sidan https://www.nj.se/juno/anvand/sokbevakning finner du en video och en manual som förklarar hur du går till väga när du skapar en bevakning.

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring av verk

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar för att nå ut med marknadsföringen av våra verk. Därför arbetar vi med ett stort antal olika initiativ och kanaler för att marknadsföringen ska få ett så brett genomslag som möjligt.

Via plattformen Bokinfo förser vi våra återförsäljare med aktuell och uppdaterad information om vår befintliga och kommande utgivning. Ditt verk kommer att säljas både via vår egen e-shop samt finnas tillgänglig hos våra samarbetspartners och återförsäljare.

Som expert hos Norstedts Juridik kan du känna dig trygg med att marknadsföring sker i de kanaler och mot de målgrupper som anses vara relevanta för ditt verk.

Marknadsföring av kurslitteratur

Med en rad olika initiativ och kanaler ser vi till att informera och marknadsföra aktuell och kommande utgivning av kurslitteratur till landets universitet och högskolor.

Vi erbjuder bland annat:

  • Lärarexemplar för utvärdering

  • Rådgivning om kurslitteratur

  • Nyhetsbrev med information om ny utgivning och eventuella erbjudanden

Samtliga titlar finns tillgängliga både via vår e-shop samt hos våra samarbetspartners och återförsäljare.

Här kan du ta del av några av våra marknadsföringsinitiativ.

Presentation av dig som expert

För att tydliggöra bredden i vårt stora nätverk och de ämnesområden som våra experter tillhandahåller, så finns alla våra experter presenterade på vår hemsida under https://www.nj.se/experter.

Här visas en kort presentation av dig tillsammans med eventuella boktitlar du skrivit, utbildningar och nyhetsdagar du hållit samt artiklar och intervjuer som du medverkat i. Din presentation syns även i samband med det material som du bidrar med i JUNO.

Presentation

För att din presentation ska bli korrekt utformad har vi önskemål om att följande information finns med:

• Kortfattad (ca 750 tecken).

• Uppgifter om nuvarande sysselsättning och/eller yrkesroll, inriktning samt aktuell verksamhet, organisation eller företag.

• Tidigare erfarenheter och arbeten av betydelse för din prestation.

• Annat av intresse, exempelvis relevanta uppdrag m.m.

Fotografi

Vi ser gärna att du tillsammans med denna presentation bifogar ett nytaget fotografi på dig. Bilden bör vara:

• Taget i närbild och företrädesvis i färg.

• Taget med en lugn bakgrund, gärna enfärgad.

Det är du själv som ansvarar för att uppdatera oss med ny information när du till exempel byter arbetsplats eller får ny tjänst.

Din presentation och bild mejlar du till din redaktör.

Events och bokreleaser

Som förlag är våra experter det viktigaste vi har. Det är ni som förser alla våra användare med den värdefulla information och kunskap de behöver, när de behöver den.

Vi håller under året flertalet events och bokreleaser för att uppmärksamma nya titlar, nya författare och föreläsare samt hedersbetygelser och tillställningar.

En av våra mest uppskattade tillställningar är den årliga Författar- och föreläsarfesten där vi bland annat lyfter författare och föreläsare som utmärkt sig under det gångna året.

 

Författarfest 2024

Årets författarfest på Grand hotell i Stockholm.

Författar- och föreläsarfesten 2023

Historiska vingslag på Norstedts Juridiks 200-års jubileumsfest på Grand hotell i Stockholm.

Höstmingel 2022

Norstedts Juridik slog upp portarna till kontoret och bjöd in författare och föreläsare till höstmingel.

Författar- och föreläsarfesten 2019

En oförglömlig tillställning på anrika Berns salonger vid Berzelii park i centrala Stockholm.

Ersättning

Royalty och arvode

Norstedts Juridik erbjuder sina experter många olika affärsupplägg och ersättningsformat. Vissa författare och experter erhåller fasta arvoden och andra erhåller rörliga ersättningar, baserat på försäljning och intäkter. Ersättningsformatet beror ofta på i vilken produkt som författarens texter publiceras och används.

Om du har frågor om olika produkters ersättningsupplägg, vänligen kontakta din förläggare.

Om du har frågor om ditt befintliga avtals utbetalningsupplägg, som t ex när och hur du får din ersättning, vänligen kontakta Norstedts Juridiks ekonomiavdelning via e-post på royalty@nj.se alternativt via telefon på 08-598 191 00.

Överlåtelse av ekonomisk rätt

Det händer regelbundet att författare som har ett befintligt avtal med förlaget önskar ändra part för mottagande av ersättningen. Det kan t ex ske när experten startar eller avvecklar ett bolag, då experten önskar att den part som anges som mottagare av ersättningen i avtalet byts ut mot en annan.

Detta kan ofta enkelt genomföras genom en överlåtelseblankett avseende den ekonomiska rätten.

Om du önskar genomföra en sådan överlåtelse, vänligen kontakta din förläggare som kan tillhandahålla en sådan blankett till dig. Överlåtelseblanketten postar du sedan till Norstedts Juridik, Att: Ekonomiavdelningen, 106 47 Stockholm.

Om du har frågor angående just ditt avtal och överlåtelsen av ekonomisk rätt, vänligen kontakta din förläggare eller kontakta ekonomiavdelningen via e-post på royalty@nj.se alternativt via telefon på 08-598 191 00.

Vill du veta mer?

Vad gör en expert?

Som expert hos Norstedts Juridik blir du en del av ett professionellt arbetslag med många års erfarenhet och kunskap.

Möjliga samarbetsformat

Det finns många olika format där du kan samarbeta med oss. Kanske är du redan en av oss men är nyfiken på mer?

Vår produktportfölj

Vi har ett stort utbud av tjänster, produkter och initiativ där din expertis är efterfrågad.