De är experter på diskrimineringslagstiftningen

Av: Petter Svensson Ämne: I själva verket 2020-04-17

Barnmorskefallet, handskakningsfallet och särbehandling på grund av utländskt namn – diskriminering kan ta sig många olika uttryck och är ett ständigt aktuellt ämne. Karin Lundin och Marie Nordström är författare till Lexinos kommentar till diskrimineringslagen – snart publiceras det första kapitlet i det som så småningom ska bli en bok.

Lexino djupa lagkommentarer, som finns tillgängliga i JUNO, vänder sig framförallt till praktiskt verksamma jurister.
Marie Nordström- Det är en fördel i skrivandet att vi båda jobbar praktiskt och har stor erfarenhet av diskrimineringsmål, på så sätt kan vi förena teori och praktik, säger Marie.
- Skrivandet ger en möjlighet att fördjupa sig och är bra för ens övriga arbete då man håller sig ajour inom hela rättsområdet, tillägger hon.

Vad är den svåraste utmaningen med att skriva för Lexino?

- Diskrimineringsområdet utvecklas hela tiden då det ideligen kommer nya rättsfall från framförallt EU-domstolen, den rättsutveckling som tar avstamp i EU:s rättighetsstadga sker väldigt snabbt. Just den dynamiken gör också att det är ett kul område att hålla på med, säger Karin.
- En svårighet är att hålla sig på en rimlig nivå så att det inte blir en doktorsavhandling av det hela, säger Marie med ett leende.

Pionjärsanda på ny myndighet

De började arbeta tillsammans som processförare när Diskrimineringsombudsmannen såg dagens ljus för 10 sedan, en tid som präglades av en offensiv pionjärsanda när såväl en ny myndighet som gränserna för en relativt ny lagstiftning skulle prövas i praktiken.

Karin LundinDe vittnar om att man lär känna varandra väldigt snabbt när man driver uppmärksammade diskrimineringsmål ihop – som fallet med en gravid sjukgymnast som nekades gå en kurs. Arbetsdomstolen ansåg att landstinget därmed brutit mot föräldraledighetslagen.
- Man tvingas att lära varandra under hård press. Vi insåg snabbt att vi tycker om att arbeta ihop eftersom vi båda är strukturerade, analytiska och roade av att diskutera knepiga rättsfrågor, säger Karin.
- Vi utmanar varandra hela tiden så att vi kommer vidare i tanken, menar Marie.

Förutom skrivandet, och sina nuvarande arbeten - Marie som förbundsjurist  på LO-TCO rättskydd och Karin som chefsjurist på Akavia - håller de också kurser om diskriminering i samarbete med VJS.

- Det är nyttigt att göra det i samband med att man skriver då man får andra infallsvinklar, säger Karin.