Hallå där och grattis Maria Steinberg, författare till boken Skyddsombudsrätt, som i sin femte upplaga var den bäst säljande titeln under hela 2018!

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2019-04-04

Hur känns det att ha den bäst säljande boken?

Jag blir jätteglad, överväldigad och inspirerad. Jag ville skriva en bok som var lättillgänglig, och de kommentarer jag fått om boken är just att den är lättläst.

Steinberg_4x3Varför säljer just din bok så bra tror du?

Det finns ett behov av en bok om det här ämnet och det finns många skyddsombud, dessutom finns det ingen liknande bok. Det är ett generationsskifte just nu inom tjänstemannasektorn. Det är många nya inom SACO-TCO-gruppen som behöver en bok där de kan läsa om de här frågorna. Även om många, särskilt inom kommunal har köpt boken.

Jobbar du själv aktivt för att sälja boken på något sätt?

Jag lever med boken och har i 26 år haft kurser i skyddsombudsrätt. Kurserna har blivit mer och mer populära och kurstillfällena är fulla, jag har nog föreläst för 60 000–70 000 skyddsombud genom åren. Ibland blir jag intervjuad i olika tidningar, exempelvis i Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel. Där omnämndes boken som skyddsombudens bibel.

Har du någon metod/filososfi du använder dig av för att ta dig an ditt ämne?skyddsombudsratt_3D artikel

Jag brukar undervisa i dialogform för att höra om hur skyddsombuden själva har det på jobbet. Det har gett mig väldigt många praktiska exempel som jag har med i min bok. Det är som en växelverkan mellan det teoretiska och det praktiska. Det tror jag har gjort att många kan känna igen sig i boken. Jag snappar upp svårigheter som jag kan ha med i nya upplagor av boken.

Hur får du tid till att skriva?

Jag skriver mest på sommaren på min semester. Man måste ha sammanhängande tid för att skriva och det finns oftast på sommaren. Jag samlar mitt material under året och sedan så skriver jag i min fina sommarstuga i Lidköping där jag har en skrivarvrå.

Hinner du läsa någon vanlig skönlitteratur?

Jag är med i en bokklubb och tvingas då läsa en bok i månaden. Det kan vara olika böcker som jag läser när jag åker tåg. Men jag hinner inte alltid, i valet mellan ett nytt rättsfall och en bok vinner rättsfallen oftast.