Juridikens heta potatisar

Av: Norstedts Juridik Ämne: I själva verket 2018-04-11

Juridiken är ju – även om det kanske inte alltid märks – ständigt aktuell i samhällsdebatten. Ingen ny politik utan ny juridik så att säga. Här redogör fyra av våra författare för vilken fråga som är allra mest brännande just nu, om de måste välja.

När ska svenska grundlagar vika för EU-rätt?

”Det finns många rättsfrågor som jag gärna skulle vilja se behandlade. En av dessa är i vilken utsträckning de svenska grundlagarna ska vika för EU-rätten. Exempel erbjuder den svenska offentlighetsprincipen enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Frågan har diskuterats mycket, men alldeles klart är inte rättsläget.”

Johan Munck - Utgivare av Sveriges Rikes Lag och f.d. ordförande i Högsta domstolen

 

Vårt skattesystem bygger på ekonomin före digitaliseringen

”Jag skulle nog säga att digitaliseringen är den viktigaste frågan just nu. Inte bara att processerna för hur vi arbetar med juridik och rättskällor ändras, utan att hela ekonomin förändras. Vårt skattesystem bygger i stor utsträckning på en ekonomi så som den såg ut före digitaliseringen och när det var självklart att den absoluta merparten av den vuxna befolkningen var i arbete. Det grundar sig också på att vissa är näringsidkare och andra är anställda. Delningsekonomin bidrar till att sudda ut denna gräns.”

Eleonor Kristoffersson - Professor i skatterätt vid Örebro universitet

 

Kan man lagstifta fram att människor har arbete?

”Sedan LAS togs i bruk 1974 har politiken ställt sig frågan om man kan lagstifta fram att människor har arbete. Man har provat än det ena än det andra, alldeles nyss avslutades till exempel en presskonferens om etableringsjobb, men något helhetsgrepp tas inte. Kanske är det dags att titta förutsättningslöst på frågan om vad juridiken kan åstadkomma i avvägningen mellan arbetsgivarens behov av flexibilitet och arbetstagarens intresse av trygghet. Den frågan är ständigt aktuell.”

Tommy Iseskog - Universitetslektor och expert på arbetsrätt

 

EU-harmonisering och digitalisering präglar immaterialrätten

”Den aktuella immaterialrätten präglas av framför allt två omständigheter: mer EU-harmonisering och mer digitalisering. Till detta kommer EU-domstolen som både löser och krånglar till det juridiska livet i medlemsstaterna med nya definitioner och avgränsningar, som att bildäck inte är reservdelar i mönsterrättens mening.”

Marianne Levin - Professor i civilrätt vid Stockholms universitet