Några författarröster om GDPR

Av: Norstedts Juridik Ämne: I själva verket 2018-06-25

Funderingarna kring vad den nya lagstiftningen om personuppgiftshantering – GDPR – kommer att medföra, har som bekant varit många på sistone. Vi ställde frågan ”Vad har GDPR inneburit för dig?” till några av våra författare. Deras svar hittar du här.

 

”Måste vi sluta med alla listor och register nu?”

Fredrik Radman_I_sjalva_verket_ljus"I motsats till många andra tycker jag att det har varit intressant och lärorikt att sätta sig in i det här regelverket. På de utbildningar jag hållit har det varit många frågor av typen Måste vi sluta med alla listor och register nu? Det har funnits en allmän oro att göra fel och då har utbildning haft en lugnande effekt."

Fredrik Rådman, jurist i Stockholms stad och författare till ”Uppgiftsutlämnande”.

Avdelare

”Mer jobb i allra högsta grad, helt enkelt!”

Malin_edmar_I_sjalva_verket"Sverige var faktiskt först i världen med dataskyddslagstiftning! GDPR är en förlängning av den internationalisering av Sveriges dataskydd som påbörjades i slutet av 90-talet där man även fångat upp praxis under de 20 år som dataskyddsdirektivet (i Sverige genom personuppgiftslagen) tillämpades. För mig betyder därför GDPR att jag nu får hjälpa mina klienter utifrån de tydligare informationskrav och förutsättningar för samarbeten som GDPR uppställer. Mer jobb i allra högsta grad, helt enkelt!"

Malin Edmar, advokat och författare till ”Internetpublicering och sociala medier”.

Avdelare

”Vi kommer också snart med en e-kurs om samspelet mellan LOU och GDPR.”

Pernilla_Norman_I_sjalva_verket"Som advokat jobbar jag mycket med dataskyddsfrågor. Det senaste året har det varit fokus på GDPR, både i form av compliance-arbete och utbildning. Som författare har jag och Malin de Jounge i senaste supplementet uppdaterat med ett avsnitt om att ställa GDPR-krav i offentliga IT-upphandlingar. Vi kommer också inom kort med en e-kurs om samspelet mellan LOU och GDPR."

Pernilla Norman är advokat med inriktning mot bland annat EU-rätt, doktorand vid Stockholms universitet och författare till "Offentlig upphandling - en handbok" tillsammans med Malin de Jounge.

Avdelare

”Med ett praktiskt förhållningssätt innebär GDPR ökad säkerhet för medlemmarna och tydligare ansvarsfördelning mellan inblandade parter.”

Susanne_Kjellstrom_I_sjalva_verket"Som förbundsjurist har GDPR inneburit en möjlighet att vara med och kvalitetssäkra förbundets arbete med personuppgifter. Det finns många åsikter om förordningen, men med ett praktiskt förhållningssätt innebär GDPR ökad säkerhet för medlemmarna och en tydligare ansvarsfördelning. GDPR är också ett verktyg för att arbeta med för mig väldigt viktiga frågor som arbetstagares integritet och fackförbundens möjligheter att få ut information från arbetsgivare."

Susanna Kjällström, förbundsjurist hos Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, och författare till ”Anställdas integritetsskydd” tillsammans med Erik Grahn.