Vår säljkår till din tjänst!

Av: Norstedts Juridik Ämne: I själva verket 2018-03-13

Försäljningschef Mathias Gausel berättar hur det går till att sälja alla de titlar som du i egenskap av författare är en förutsättning för.


Hur fungerar försäljningen på Wolters Kluwer?

När förutsättningarna för hur människor skaffar sig kunskap och information förändras, måste förstås ett kunskaps- och informationsföretag som Wolters Kluwer anpassa sitt sätt att nå ut till potentiella köpare och olika typer av produkter kräver olika typer av försäljningsinsatser. Det berättar Mathias Gausel, försäljningschef på Wolters Kluwer:

– Det är skillnad på hur vi säljer era verk, i tryckt format och digitalt format. Det tryckta formatet, det vill säga fysiska böcker, säljer vi främst via webbshoppen och våra viktiga återförsäljare. Och de digitala titlarna, de säljer vi via en intern säljkår här på Wolters Kluwer.

Hur arbetar säljarna med våra verk?
– Vi har en säljkår som jobbar heltid med att sälja Zeteo. Vår målgrupp är såklart juristen i Sverige. Våra säljare har olika ansvarssegment och är exempelvis inriktade mot advokatbyråer, åklagare, domstolar, kommuner och stora företag.

Det är ett framgångsrikt gäng Mathias basar över och den ledande ställning Wolters Kluwer och Zeteo intar på marknaden är ingen slump:

– Visste ni att av Sveriges sextio största advokatbyråer är idag samtliga våra kunder i Zeteo?
Detsamma gäller Sveriges alla domstolar. Det är ett resultat som min säljkår aldrig hade kunnat nå utan era verk.

Hur ser framtiden ut?
– Framtiden ser jättespännande ut. Det är viktigt att vår kund själv får välja på vilket sätt han eller hon vill köpa våra tjänster. Det ska vara lika naturligt att gå till sin personliga säljare som att handla via vår hemsida.