2020-05-27

Allvarliga brister i kommunala skolor

Fyra kommunala skolor runt om i landet har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister. Trygghet och studiero har ...2020-05-04

Behövs en ny prioriteringslag?

Sveriges Kommuner och Regioner vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att ...2020-05-04

Avtal du kan lita på - när det verkligen behövs

Avtalsguiden i JUNO låter dig skräddarsy dina egna avtal efter behov. Alla avtal är kommenterade av landets ledande ...2020-04-27

Kan drogtester i skolan verkligen utföras "frivilligt"?

Frågan om det är tillåtet att slumpmässigt drogtesta elever i gymnasieskolan är omdiskuterad. En ny dom från ...2020-04-24

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan ...2020-04-23

Skiljenämndsalternativet — en hjälp för domstolarna i pandemins tid?

Den pågående pandemin innebär att parter kan få vänta lång tid innan de kan få sin sak prövad i domstol. Det nyligen ...2020-04-21

För strikt tolkning av begreppet "personlig hygien"?

Högsta förvaltningsdomstolen menar i ett uppmärksammat avgörande att sminkning inte innefattas i personlig hygien – och ...2020-03-25

Skolors ansvar vid distansundervisning

Sveriges grundskolor kan snart komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett fortsatt ansvar att se ...2020-03-12

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

Den treåriga flickan Esmeralda hittas död i hemmet ett drygt halvår efter att ha återförenats med sina biologiska ...2020-03-09

Ny terrorlag både efterfrågad och kritiserad

Från och med den 1 mars i år finns en ny terrorlag som innebär att samröre med terrororganisationer förbjuds – att gå ...2020-02-11

Vad är aktuellt inom socialrättens område?

Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, skriver varje månad i Resumé en sammanfattning av det ...2020-02-05

Framtidens teknik är snart här – hänger juristutbildningen med i utvecklingen?

Har juristutbildningen misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen? Hela 60 procent av yngre jurister och ...2020-02-05

Att bekämpa korruption – en livsviktig samhällsfråga

Korruption är förödande för ett land. Tilliten förstörs, institutioner krackelerar och viljan att betala skatt ...2020-01-23

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder ...2019-12-17

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom ...


1