2020-10-06

Snåriga sekretessregler inom socialtjänsten

Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska ...2020-10-02

Avtalsguiden hjälper dig arbeta mer effektivt!

Landets ledande experter ser till att avtalen håller högsta juridiska kvalité. ”Avtalsguiden är ett effektivt verktyg ...2020-10-01

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

Justitieombudsmannen (JO) har många gånger kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har ...2020-09-25

”Du har bara en enda chans” – ny bok om verkställighetshinder

Verkställighetshinder är en praktisk handbok om hur man ska gå tillväga när det har uppstått nya omständigheter som gör ...2020-09-17

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

Christian Arnbom, advokat och delägare, har under många år bistått kommuner med juridisk expertis – nu är han ny expert ...2020-09-16

Respekten för mänskliga rättigheter är en långsam process

Den unge amerikanen David Fisher kom till Sverige för att studera – och blev kvar. Nu är han professor i internationell ...2020-09-16

Säkerhetspolisen varnade för terrorkopplingar — ignorerades av migrationsdomstolen

Säkerhetspolisen ville av säkerhetsskäl avslå mannens asylansökan på grund av hans kopplingar till den somaliska ...2020-09-09

Åtalet mot Aron Flam – ”Sätter fingret på gränserna för EU-harmoniseringen inom central upphovsrätt”

Komikern Aron Flam står åtalad för upphovsrättsintrång till det ikoniska verket ”En svensk tiger”. Är det traditionella ...2020-08-28

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

En 13-årig elev, som har neuropsykiatriska diagnoser, vägrade att flytta sig från en soffa som blockerade ...2020-06-15

Är beviskraven högre vid miljöbrott jämfört med annan brottslighet?

Stora mängder av miljöfarligt batteriavfall hittades nedgrävt i marken på olika fastigheter. Tingsrätten dömde nyligen ...2020-06-05

Slog larm om missförhållanden - blev uppsagd

Två medarbetare slog i höstas larm om oegentligheter och felaktig handläggning i socialtjänsten i Båstad kommun. Ett ...2020-06-01

2019 års debutanter, verk och föreläsare utsedda

Kameran var riggad, tekniken prövad, och festballonger prydde lokalen. I pandemins spår fick Norstedts Juridiks lobby i ...2020-05-27

Allvarliga brister i kommunala skolor

Fyra kommunala skolor runt om i landet har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister. Trygghet och studiero har ...2020-05-04

Behövs en ny prioriteringslag?

Sveriges Kommuner och Regioner vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att ...2020-05-04

Avtal du kan lita på - när det verkligen behövs

Avtalsguiden i JUNO låter dig skräddarsy dina egna avtal efter behov. Alla avtal är kommenterade av landets ledande ...


1 ... 3