10 skäl att anlita Norstedts Juridik

Varför ska myndigheter som vill nå ut med sin information anlita Norstedts Juridik/Offentliga publikationer? Här kommer 10 starka skäl.

1. Vi säljer åt er

Vår kundservice hanterar alla beställningar av era publikationer, oavsett om beställningarna kommer via er webb eller vår. Kunderna kan så klart också ringa, mejla eller skicka beställningen via brev till vår kundservice.

2. Vi marknadsför

Vi marknadsför era publikationer. Vi har cirka 120.000 kunder i vårt register vilka alla är intresserade av offentligt tryck. Marknadsföringen sker främst via annonsering i fackpress samt olika typer av direktmarknadsföring (postalt eller per e-post). Om ni behöver ett säljbrev till en konferens eller mässa så hjälper vi till att ta fram det. Alla titlar marknadsförs också via e-postnyhetsbrev som är kostnadsfria för mottagaren.

3. Ingen kostnad för er

Myndigheten svarar för innehållet i publikationerna och ofta för trycket. Norstedts Juridik publicerar, marknadsför och distribuerar. Vi delar på intäkterna. Myndigheten har inga kostnader för kundservice, lager, marknadsföring, ekonomihantering eller distribution. Det står vi för. Vi är angelägna om att sälja era publikationer för om vi inte säljer något så står vi där med enbart kostnader. Så starkt incitament har inte alla samarbetspartners!

4. Ni slipper tänka på det praktiska

Det är mycket att tänka på vid försäljning av publikationer! Man behöver ha kundservice, ett affärssystem och lager. Om ni anlitar Norstedts Juridik behöver ni inte bekymra er över detta - inte heller över reklamationer, webbutik, inventering, lagerkostnader, makulering eller kundreskontra. Vi tar hand om det!

5. Norstedts Juridik har nöjda kunder

År efter år får vi mycket fina resultat i oberoende s.k. NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index). Det är framförallt bredden i vårt utbud, kundservicens bemötande och snabbheten och säkerheten vid beställning och leverans som uppskattas.

6. Norstedts Juridik har bredden

Norstedts Juridik säljer publikationer åt mer än 40 myndigheter och organisationer - och det vet kunderna. Det gör att det är oss som kunden först kontaktar för att göra sin beställning av offentligt tryck. Om ni anlitar Norstedts Juridik hamnar även era publikationer i detta sammanhang! Era böcker syns tillsammans med publikationer från andra tunga aktörer från det offentliga Sverige.

7. Norstedts Juridik har erfarenheten

Vi har producerat och sålt offentligt tryck i 50 år. Fram till 2015 under namnet Fritzes men nu under namnet Norstedts Juridik . Vi vet hur myndigheter jobbar och vad som krävs för att nå ut med myndigheters information.

8. En kompetent kontaktperson

Hos oss får ni en egen kontaktperson som ansvarar för hela uppdraget. Den s.k. förlagskonsulten har stor kunskap om produktion och utgivning, ekonomi, marknadsföring och distribution. Er förlagskonsult kan bidra med förslag på lösningar av problem och tips på hur andra myndigheter gör. Ingen annan servar så många myndigheter som vi gör!

9. Utnyttja Norstedts Juridik kontakter med bokhandeln!

Vi jobbar aktivt med att informera bokhandlare och andra återförsäljare om ny och aktuell utgivning. Det innebär att ni får en naturlig spridning av er utgivning över hela landet och via fler kanaler.

10. Utnyttja vårt kontaktnät av underleverantörer

Har ni behov av en redaktör, en formgivare eller behöver ni hjälp med typografin? Norstedts Juridik har gedigen kompetens men också ett brett kontaktnät av underleverantörer, genom hela kedjan från manusbearbetning fram till publicering.