Avtalsguiden - Behandling av personuppgifter

Den tekniska plattformen för Avtalsguiden tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och vi samlar in och behandlar din information något annorlunda jämfört med hur detta görs i JUNO. 

Du hittar en detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här

 

Om du har frågor om Karnov Groups behandling av dina personuppgifter, vänligen 

mejla Karnov Groups kontaktperson för dataskydd på privacy@karnovgroup.com.

 

Om du vill invända mot Karnov Groups behandling av dina personuppgifter kan du hitta 

ytterligare information om dina rättigheter och det korrekta sättet att lämna in ett klagomål här

 

Detaljer om vår behandling av dina personuppgifter i den konkreta processen, i den mån de avviker från den allmänna integritetspolicyn, hittar du nedan: 

  1. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att leverera funktionellt innehåll i form av tjänsten Avtalsguiden. Vi behöver även samla in viss aggregerad information för att hålla tjänsten uppdaterad, prioritera utveckling, hantera infrastruktur och hitta fel. 
  2. Karnov Group samlar teknisk information om din användning av Avtalsguiden i syfte att säkerställa teknisk support samt produktens integritet och sekretess i enlighet med artikel 24 i EU 2016/870 (GDPR). Karnov Group behandlar de personuppgifter som du själv skriver in i en avtalsmall när du skapar ett avtal i Avtalsguiden.
  3. Den rättsliga grunden för behandling av din personliga information är fullgörande av avtalet mellan dig och Karnov Group för leverans av Tjänst (GDPR artikel 6.1 b). 
  4. Karnov Group kommer att lagra dina personuppgifter under 24 månader efter slutet av din online-prenumeration  Avtalsguiden. 
  5. Dina personuppgifter behandlas endast av personuppgiftsbiträden inom EU/EES. Karnov Group säkerställer att nödvändigt dataskydd garanteras även om personuppgiftsbiträdesavtal undertecknas mellan Karnov Group och personuppgiftsbiträdet. Du kan när som helst begära en kopia av vår rättsliga grund för överföring mellan Karnov Group och våra personuppgiftsbiträden.