Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Anders Printz

Anders Printz

Anders Printz är jurist. Han har varit avdelningschef på Avdelningen för regler och tillstånd på Socialstyrelsen som bland annat ansvarade för föreskrifter, stöd till rättstillämpningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt behörigheter för hälso- och sjukvårdspersonal. Han har även varit regeringens samordnade för statens uppgifter inom området psykisk ohälsa, särskild utredare av klagomålshanteringen inom hälso- och sjukvården samt samsjuklighetsutredningen.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare