Tillbaka till alla experter

Anita Saldén Enérus

Anita Saldén Enérus

Anita Saldén Enerus är justitieråd och har tidigare varit finansråd och chef för skatteavdelningen på Finansdepartementet. Hon har bl.a. deltagit i utarbetandet av lagrådsremissen och propositionen som ligger till grund för inkomstskattelagen.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare