Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Anna Nilsson är också jurist (jur.dr.) och postdoktor i internationell rätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon är kursföreståndare för en kurs i mänskliga rättigheter på mastersnivå och undervisar juriststudenter i medicinsk rätt och mänskliga rättigheter. Hon disputerade 2017 med en avhandling om psykiatrisk tvångsvård och dess förenlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En omarbetad version av avhandlingen gavs ut av Hart Publishing tidigare i år. Hon har precis påbörjat ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt om icke-diskriminerande forskningsetik och intresserar sig också för rättslig reglering rörande personer med nedsatt beslutsförmåga i den somatiska hälso- och sjukvården. Innan Anna började inom akademin arbetade hon under flera år som jurist på Diskrimineringsombudsmannen och som rådgivare hos Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare