Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson är jurist och arbetar som huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1). Hon har tidigare arbetat bl.a. som avdelningschef vid bygglovsavdelningen i Huddinge kommun och som rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd och biträdande enhetschef i Regeringskansliet med ansvar för plan- och byggfrågor. Camilla Adolfsson var föredragande i Lagrådet av förslaget till ny plan- och bygglag 2010 och har deltagit som sakkunnig respektive expert i flera utredningar på plan- och byggområdet, exv. i PBL-kommittén, Byggprocessutredningen, Miljöprocessutredningen och Bostadsplaneringskommittén.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare