Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson är jurist och arbetar som huvudsekreterare i utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06). Hon har tidigare arbetat bl.a. som huvudsekreterare i Bygglovsutredningen, avdelningschef vid bygglovsavdelningen i Huddinge kommun och som ämnesråd respektive biträdande enhetschef i Regeringskansliet med ansvar för plan- och byggfrågor. Camilla Adolfsson var föredragande i Lagrådet av förslaget till ny plan- och bygglag 2010. Camilla Adolfsson har deltagit som sakkunnig respektive expert i flera utredningar på plan- och byggområdet, exempelvis i PBL-kommittén, Byggprocessutredningen, Miljöprocessutredningen och Bostadsplaneringskommittén.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare