Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Catarina Af Sandeberg

Catarina Af Sandeberg

Catarina af Sandeberg, född 1952, Jur. dr (associations- och värdepappersrätt) vid juridiska fakulteten Stockholms universitet 1993 och därefter verksam som skiljeman och som ledamot i styrelser och kommittéer i näringslivet. Hon har publicerat böcker och artiklar i Sverige och utomlands och vidare deltagit i en rad lagstiftningarbeten på värdepappersmarknaden. Hon har på regeringens uppdrag utrett frågan om lagstiftning avseende könsfördelning i bolagens styrelser och i juni 2006, till dåvarande justitieministern Thomas Bodström, avgivit betänkandet DS 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser. Catarina är ledamot av NasdaqOMX Surveillance Committees för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn 2003-. Hon har sedan 2005 uppdraget att i lagkommentaren i publikationen Karnov löpande kommentera bl.a. redovisningslagstiftningen m.fl. författningar. Hon var 2002-2009 ledamot av Revisorsnämnden, 2007-2009 styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Bibliografi (urval): Börsrätt, Studentlitteratur 2007, 2008, 2012 red. af Sandeberg – Sevenius Regeringens betänkande Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11 Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur 2006, 2007 Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus 2002 Börsnotering - regler och ansvar, Iustus 2002 Prospektansvaret-caveat emptor eller caveat venditor, ak avh, Iustus 2001 Företagsköp i det framtida Europa, SNS Förlag 1992

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare