Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har lång erfarenhet av arbetet med barns rättigheter på internationell, nationell och lokal nivå. Som huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen arbetade hon med en kartläggning av svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med barnkonventionen. Charlotte har en bakgrund som kansliråd på Socialdepartementet där hon arbetade inom ramen för barnrättspolitiken bl.a. med frågan om inkorporering av barnkonventionen samt hos Barnombudsmannen med utveckling av barnkonsekvensanalyser och genomförandet av barnkonventionen inom statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare