Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Christian Diesen

Christian Diesen

Christian Diesen var professor i processrätt vid Stockholms universitet. Hans forskning var framför allt inriktad på bevisrättsliga frågor, och han skrev ett flertal böcker i ämnet, bl.a. serien BEVIS i tio volymer. Andra publikationer på brottmålsprocessens område handlar om förundersökning, förhör och målsägandens rättigheter. Därutöver sysslade han med tvärvetenskapliga forskningsprojekt som behandlade frågor som terapeutisk juridik, lekmän som domare och likheten inför lagen. Flera av hans sist publicerade arbeten handlade om övergreppsproblematik. I medierna medverkade han som kommentator till flera uppmärksammade rättsfall, bl.a. Knutby- och Anna Lindh-morden.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare