Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Erland Strömbäck

Erland Strömbäck

Erland Strömbäck är f.d. hovrättsassessor och tidigare rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Han har även varit chefsjurist och vice VD i Folksam samt, bland olika uppdrag, direktör i Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Genom sina expertkunskaper och sitt engagemang har han starkt bidragit till att utveckla regelverk och praxis på skadeförsäkringsområdet. Hans samlade erfarenheter från branschorgan, bolag och nära relationer till forskarvärlden har bidragit till ett allsidigt perspektiv på ersättningssystemen inom svensk försäkring. Han har publicerat såväl böcker som en rad tidskriftsartiklar i skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga ämnen.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare