Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Frank Walterson

Frank Walterson

Frank Walterson är född 1945. Jur.kand. 1971. Efter notariemeritering har han främst arbetat - i olika funktioner - med frågor som rör Kronofogdemyndighetens verksamhet. Under hans mångåriga tjänstgöring vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning har han också arbetat med frågor om informationsutbyte och annat internationellt administrativt samarbete på skatteområdet, såväl bilateralt som inom EU och OECD, och IOTA (the Intra-European Organisation of Tax Administrations). Är sedan 1988 anställd vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning. Frank kommenterar skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare