Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Gustav Lindkvist

Gustav Lindkvist

Gustav Lindkvist är juris doktor med egen konsultverksamhet. Hans avhandling från 2018 har titeln Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Utöver avhandlingen har Gustav som ensam författare skrivit Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016), som huvudförfattare Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter (2014) och som medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig studie, Norstedts Juridik (2011) och Bevisprövning i mål om genomsyn, Norstedts Juridik (2010). Utöver detta har han skrivit ett stort antal artiklar i fackpress om skatteprocess, förvaltningsprocess och bevisfrågor. Han har tidigare varit verksam som skattejurist och vid allmän domstol.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare