Håkan Friman

Håkan Friman

Håkan Friman var chefsrådman i Solna tingsrätt. Han tjänstgjorde från 1996 i Justitiedepartementet, bl.a. under 2007–2012 som departementsråd och chef för Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete. Håkan Friman avled oktober 2016.

Böcker av Håkan Friman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén