Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Henry Olsson

Henry Olsson

Henry Olsson är juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt. Sedan början av 1970-talet har han varit verksam i lagstiftningsarbetet inom justitiedepartementet och har dessutom deltagit i en mängd internationella förhandlingar på immaterialrättsområdet. Under ett antal år var han även chef för upphovsrätts- och informationsavdelningen inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Genève. WIPO är det FN-organ som är ansvarigt för det internationella immaterialrättsystemet. Han är numera främst sysselsatt med immaterialrättsfrågor i utvecklingsländerna.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare