Tillbaka till alla experter

Jesper Blomberg

Jesper Blomberg

Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand. 1999. Kammarrättsråd på Kammarrätten i Jönköping samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen och förvaltningsprocesslagen i Lexino. Under 2020-2021 var han även engagerad som särskild utredare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:01). Han har vidare arbetat bl.a. som jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU), rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som kommunjurist och som lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare