Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Johan Hjalmarsson

Johan Hjalmarsson

Johan Hjalmarsson arbetar sedan 2013 i Regeringskansliet med PBL-frågor, f.n. vid enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor i Näringsdepartementet. Johan Hjalmarsson har tidigare arbetat vid Länsstyrelsen i Stockholms län, varit stadsarkitekt i tre kommuner och varit förordnad som särskild ledamot vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Johan Hjalmarsson har även varit huvudsekreterare i Översiktsplaneutredningen och utredningssekreterare i Plangenomförandeutredningen. Han har även deltagit som sakkunnig i Bostadsplaneringskommittén.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare