Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Johan Munck

Johan Munck

Johan Munck är f.d. ordförande i Högsta domstolen och var, innan han utnämndes till justitieråd, rättschef i Justitiedepartementet. Han har även varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal statliga kommittéer och arbetat med frågor som rör aktiemarknaden, straffrätten, utlänningsärenden, terrorism, beredskap, medier, medicinsk forskning och behandling m.m. Han har dessutom varit ordförande i bl.a. Aktiemarknadsnämnden, disciplinnämnder inom börsområdet och Centrala etikprövningsnämnden. Från och med 2011 års utgåva är han också utgivare av Sveriges Rikes Lag (lagboken).

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare