Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Johan Svensson

Johan Svensson

Johan Svensson, född 1964, arbetar som hovrättsråd vid Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Han har tidigare varit rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen och har vidare arbetat som advokatfiskal vid Kammarkollegiet med uppgift att bl.a. föra det allmänna intressets och statens talan i mål enligt miljöbalken. Dessförinnan var han föredragande i Regeringsrätten med inriktning mot plan- och bygglagen och miljöbalken. Han har även varit rättssakkunnig vid Miljödepartementet och också varit anställd som sekreterare och expert i utredningar med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt. Johan har författat en djup lagkommentar till miljöbalken i Lexino.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare