Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Kavot Zillén

Kavot Zillén

Kavot Zillén är jurist, doktor i medicinsk rätt och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon har skrivit en avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet och disputerade i mars 2016. Hon undervisar på juristprogrammet i allmän förvaltningsrätt, samt i ämnena medicinsk rätt, socialrätt, statsrätt och mänskliga rättigheter. Hon har bland annat varit kursansvarig lärare för en kurs om religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer och föreläst om medicinsk rätt vid medicinska fakulteten i Uppsala. Hon har dessutom varit ansvarig för två sommarkurser vid Yale University i USA inom området för mänskliga rättigheter, hälsa och barn. Kavot har tidigare arbetat med medicinrättsliga frågor vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och bedriver för närvarande ett forskningsprojekt om ekonomiskt utsatta EU-medborgares barns rätt till sjukvård i Sverige och ett projekt om beslutsfattande för barn vid medicinsk behandling med ovissa resultat​.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare