Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Lars Magnusson

Lars Magnusson

Lars Magnusson, partner Conara AB. Under tiden 1976–1986 arbetade Lars Magnusson i dåvarande Bostadsdepartementet bl.a. med PBL, som föredragande i Lagrådet och i propositionsskrivning. Perioden 1986–1995 var han verksam hos Forum Fastighetsekonomi AB och 1995–2003 departementsråd i Finansdepartementet. Åren 2004–2012 var Lars Magnusson generaldirektör vid Statens Bostadskreditnämnd. I egenskap av särskild utredare avlämnade han Plangenomförandeutredningens betänkanden SOU 2012:91 Ett effektivare plangenomförande och SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare