Lars Uno Didón

Lars Uno Didón

Lars Uno Didón är f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt och chef för den avdelning som utgjorde Vattenöverdomstolen och sedermera Miljööverdomstolen. Dessförinnan var han verksam som rättschef i dåvarande Bostadsdepartementet och hade i den befattningen en ledande funktion i arbetet med 1987 års Plan- och bygglag.

Böcker av Lars Uno Didón


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén