Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson är chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Han var 2019–2022 rättschef på Infrastrukturdepartementet och arbetade 2008–2019 på Justitiedepartementet med bl.a. den fastighetsrättsliga lagstiftningen, från 2016 i egenskap av departementsråd. Han har en bakgrund som hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han är medförfattare till Fastighetsbildningslagen – En kommentar, Expropriationslagen – En kommentar, 3 uppl., Tomträtt – Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m., 2 uppl. samt Jordabalken – En kommentar till JB och anslutande författningar, 2 uppl. Han har även författat ett flertal artiklar inom bl.a. fastighetsrättens och skadeståndsrättens område.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare