Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson är departementsråd i Justitiedepartementet och arbetar med den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Han har en bakgrund som hovrättsassessor och arbetade 2006–2008 som föredragande hos Justitiekanslern. Han är även medförfattare till Expropriationslagen – En kommentar, 3 uppl., samt Tomträtt – Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m., 2 uppl. Han har även författat ett flertal artiklar inom bl.a. fastighetsrättens och skadeståndsrättens område.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare