Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Malin Lundberg

Malin Lundberg

Malin Lundberg, född 1975, är verksjurist vid Tullverket och har arbetat med dataskyddsfrågor sedan år 2010. I sin roll som verksjurist på Tullverket har hon bl.a. varit expert i flera statliga utredningar på dataskyddsområdet och ansvarig för reformförslag av myndighetens dataskyddsreglering i dess brottsbekämpande verksamhet. Hon har även varit utredningssekreterare i den statliga utredning som hade i uppdrag att genomföra 2016 års dataskyddsdirektiv. Utredningen lämnade bl.a. förslag till en ny brottsdatalag och kompletterande lagstiftning för brottsbekämpande verksamhet, bl.a. för Tullverket (se SOU 2017:29 och SOU 2017:74). Mot den bakgrunden har Malin åtagit sig att i Karnov kommentera den tidigare tullbrottsdatalagen (2017:447) och nuvarande lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare