För närvarande upplever en del kunder störningar i vår webbshop. Vänligen kontakta kundservice för beställningar om fel uppstår. Kontakt
Tillbaka till alla experter

Marie Karlsson-Tuula

Marie Karlsson-Tuula

Marie Karlsson Tuula är Juris doktor och Professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Forskare inom insolvensrätt och central förmögenhetsrätt och författare till ett flertal verk på området. Ansvarig för bildandet av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt initiativtagare till inrättandet av Insolvensrättslig tidskrift, InraTi. Marie är ansvarig för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetar som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Hon har även arbetat som polischef under flera år och varit extra åklagare. Utöver detta innehar hon flera expertuppdrag och skriver fortlöpande rättsutlåtande såväl i civil- som straffrätt. Fr.o.m. den 1 januari är hon ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare