Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren var f.d.justitieombudsman och dessförinnan hovrättslagman i Hovrätten för västra Sverige. Han tjänstgjorde även hos riksdagens utskott, som sakkunnig i Justitie- och Kommunikationsdepartementen samt som byråchef hos Justitiekanslern. Under åren medverkade han i ett flertal offentliga utredningar.

Böcker av Nils-Olof Berggren


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén