Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren var f.d.justitieombudsman och dessförinnan hovrättslagman i Hovrätten för västra Sverige. Han tjänstgjorde även hos riksdagens utskott, som sakkunnig i Justitie- och Kommunikationsdepartementen samt som byråchef hos Justitiekanslern. Under åren medverkade han i ett flertal offentliga utredningar.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare