Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren, f.d.justitieombudsman och dessförinnan hovrättslagman i Hovrätten för västra Sverige. Han har även tjänstgjort hos riksdagens utskott, som sakkunnig i Justitie- och Kommunikationsdepartementen samt som byråchef hos Justitiekanslern. Under åren har han medverkat i ett flertal offentliga utredningar.

Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand