Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Sara Monemi

Sara Monemi

Sara Monemi är filosofie kandidat med huvudområde offentlig rätt och Europarätt samt har en teologie masterexamen i mänskliga rättigheter. Hennes examensarbete vid kandidatexamen är en komparativrättslig studie om barnets rätt att komma till tals i barnärenden vid prövning om uppehållstillstånd i svensk och norsk rätt. Hennes examensarbete vid masterexamen behandlar de ändringar som nyligen gjorts när det gäller möjligheten till permanent uppehållstillstånd för asylsökande enligt den så kallade vandelsbestämmelsen, sökande som ofta refereras till som ’persona non grata’, och om undantag från denna med hänsyn till att sökanden är barn.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare