Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Stefan Lundin

Stefan Lundin

Stefan Lundin är jur.kand. och har mångårig erfarenhet av tillämpningen av alkohol- och tobakslagstiftningen. Han medverkade som av regeringen förordnad expert i Alkohollagsutredningen – som i betänkandet En ny alkohollag (SOU 2009:22) presenterade förslaget till den nu gällande alkohollagen – och senare även i Utredningen om vissa alkoholfrågor, som i betänkandet Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41) föreslog ett antal ändringar i alkohollagen. Stefan är verksam som chefsjurist vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och har i mer än 18 års tid arbetat med bl.a. rådgivning till företag i frågor rörande serveringstillstånd och tobak. Han har som juridiskt ombud även drivit ett stort antal processer rörande främst frågor om serveringstillstånd i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare