För närvarande upplever en del kunder störningar i vår webbshop. Vänligen kontakta kundservice för beställningar om fel uppstår. Kontakt
Tillbaka till alla experter

Stefan Lundin

Stefan Lundin

Stefan Lundin är jur.kand. och har mångårig erfarenhet av tillämpningen av alkohol- och tobakslagstiftningen. Han medverkade som av regeringen förordnad expert i Alkohollagsutredningen – som i betänkandet En ny alkohollag (SOU 2009:22) presenterade förslaget till den nu gällande alkohollagen – och senare även i Utredningen om vissa alkoholfrågor, som i betänkandet Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41) föreslog ett antal ändringar i alkohollagen. Stefan är verksam som chefsjurist vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och har i mer än 18 års tid arbetat med bl.a. rådgivning till företag i frågor rörande serveringstillstånd och tobak. Han har som juridiskt ombud även drivit ett stort antal processer rörande främst frågor om serveringstillstånd i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare