Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren

Advokat Theddo Rother-Schirren tog jur kand-examen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning. Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 20 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som universitetslektor i civilrätt. Han har medverkat vid utgivande avrättsfallssamlingar och läroböcker i juridik.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare