EZProxy & JUNO

För er som använder EZProxy för åtkomst till JUNO och andra informationstjänster från Norstedts Juridik, gäller följande konfiguration.

Title Juno

URL https://juno.nj.se

Host https://juno.nj.se/b​

Domain karnovgroup.com​

Domain karnovgroup.se​

Domain karnovgroup.dk​

Domain karnov-services.com​

Domain nj.se​

Domain mouseflow.com​

Domain segment.com​

Domain segment.io​

Domain newrelic.com​

Domain nr-data.net​

Domain walkme.com​

Domain googleapis.com​

Domain gstatic.com​

Domain google-analytics.com​

Domain cloudflare.com​

Domain rollbar.com​

Domain luvit.com​

Domain talentlms.com​

Domain polyfill.io

 

URL: https://[school.login.se]/login?url=https://juno.nj.se/?key=[key]