EZProxy konfiguration med Zeteo

Följande konfiguration behövs för att köra Zeteo i en EZProxy miljö.
OBS! Zeteo kräver EZproxy version 6.1 eller högre

CookieFilter AdobeOrg
CookieFilter S
CookieFilter __couid
CookieFilter __gads
CookieFilter __glmrid
CookieFilter __unam
CookieFilter _et_coid
CookieFilter _gat
CookieFilter cX_G
CookieFilter cX_P
CookieFilter check
CookieFilter cookie
CookieFilter ev1
CookieFilter ezproxy
CookieFilter intercom
CookieFilter optimizelyBuckets
CookieFilter optimizelyEndUserId
CookieFilter optimizelySegments
CookieFilter s_cc
CookieFilter s_fid
CookieFilter s_pers
CookieFilter s_sess
CookieFilter s_sq
CookieFilter wt3_eid
CookieFilter wt3_sid
CookieFilter wt_geid
HTTPHeader Accept
HTTPHeader Accept-Encoding
HTTPHeader Accept-Language
HTTPHeader Access-Control-Allow-Cerdentials
HTTPHeader Access-Control-Allow-Origin
HTTPHeader Cache-Control
HTTPHeader Connection
HTTPHeader Content-Length
HTTPHeader Content-Security-Policy
HTTPHeader Content-Type
HTTPHeader Cookie
HTTPHeader DNT
HTTPHeader DataServiceVersion
HTTPHeader Date
HTTPHeader Expires
HTTPHeader Host
HTTPHeader Keep-Alive
HTTPHeader Location
HTTPHeader Master-Cookie
HTTPHeader Origin
HTTPHeader P3P
HTTPHeader Pragma
HTTPHeader Proxy-Authenticate
HTTPHeader Referer
HTTPHeader SecurityToken
HTTPHeader Server
HTTPHeader Set-Cookie
HTTPHeader Slave-Cookie
HTTPHeader Tenant
HTTPHeader Transfer-Encoding
HTTPHeader Upgrade-Insecure-Requests
HTTPHeader User-Agent
HTTPHeader Vary
HTTPHeader WWW-Authenticate
HTTPHeader X-ApiKey
HTTPHeader X-Authorization
HTTPHeader X-CPID
HTTPHeader X-Forwarded-ContextPath
HTTPHeader X-GWT-*
HTTPHeader X-Osa-Proxy
HTTPHeader X-Powered-By
HTTPHeader X-Tunnel-Status-Code
HTTPHeader clientinfo.clientid
HTTPHeader clientinfo.domainversion
HTTPHeader clientinfo.frameworkversion
HTTPHeader clientinfo.instanceid
HTTPHeader clientinfo.instancetag
HTTPHeader clientinfo.locale
HTTPHeader clientinfo.operatingsystemname
HTTPHeader clientinfo.originip
HTTPHeader clientinfo.runtimename
HTTPHeader clientinfo.runtimeversion
HTTPHeader clientinfo.timezone
HTTPHeader clientinfo.version
HTTPHeader correlationid
HTTPHeader productid
HTTPHeader www-Authenticate
HTTPHeader x-filter-1
URL https://zeteo.nj.se/autologin.html
Host https://zeteonext.nj.se
Host https://content.nj.se
Host http://www.nj.se/autologin.html
Host http://zeteonext.nj.se
Host http://content.nj.se
Host https://zeteo.wolterskluwer.se/autologin.html
Host https://www.wolterskluwer.se/startlinkopingsuni
Host https://zeteonext.wolterskluwer.se
Host https://content.wolterskluwer.se
Host http://zeteo.wolterskluwer.se/autologin.html
Host http://www.wolterskluwer.se/startlinkopingsuni
Host http://zeteonext.wolterskluwer.se
Host http://content.wolterskluwer.se
Host https://services.nj.se
Domain nj.se
Domain wolterskluwer.se
Domain wolterskluwer.eu
HJ wolterskluwer.se
HJ wolterskluwer.eu
HJ sitestat.com
HJ luvit.se
HJ infotrader.se
HJ services.nj.se
HJ nj.se
DJ wolterskluwer.se
DJ wolterskluwer.eu
DJ sitestat.com
DJ luvit.se
DJ infotrader.se
DJ services.nj.se
DJ nj.se


OBSERVERA!

Om Wolters Kluwer app "Ovid" ingår i samma EZProxy-stanza så är det viktigt att deras URLar är lokala (och kopplade) till appen "Ovid", vi har sett URL'ar som exempel "http://data.wolterskluwer.com" störa Zeteo. - Detta gäller även andra onlinetjänster från Wolters Kluwer, alltså "*.wolterskluwer.com" tillhör inte Zeteo

Ändringshistorik:

2018-11-20: Buggfixar
2018-04-18: La till HTTPHeader "x-filter-2, x-filter-3"
2018-04-17: La till HTTPHeader "x-filter-1" - OBS! kräver tömning av webbläsarcache hos klient, se här för Chrome