Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett mycket centralt rättsområde som tillhör skdeståndsrätten. Alla människor är aktörer på något sätt – som försäkringstagare, försäkrade eller sparare. Försäkringsbranschen, till vilken även offentliga aktörer kan räknas, är en omfattande industri. Försäkring utgör en del av finanssektorn. 

Om försäkringsrätt

Försäkringsrätten är central inom skadeståndsrätten, då de vanligast förekommande försäkringsärendena gäller ansvar för skada. Försäkringsrätt omfattar såväl frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning, som tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal. Målsättningen är att undvika tvist, men vid skadereglering är det inte ovanligt att tvist uppkommer.

Försäkringsrätt är ett enormt rättsområde som kan indelas i flera underkategorier. Inom försäkringsavtalsrätten, som i sin tur kan indelas i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlas relationen mellan försäkringsbolaget å ena sidan och ersättningsberättigade å andra sidan. Inom försäkringsrörelserätten behandlas reglering av försäkringsbolagens verksamhet och dess funktion, sammansättning och struktur. Inom socialförsäkringsrätten behandlas de offentliga försäkringssystemen. Även återförsäkring kan räknas som en egen underkategori.

Viktiga lagar på området är:

  • Skadeståndslagen
  • Försäkringsavtalslag
  • Handelsbalk
  • Egendomsförsäkring
  • Konsumentförsäkringslagen

 

 

Artiklar