20% rabatt på aktuell litteratur inom ditt ämnesområde!

Nu kan du som är medlem i FSS beställa speciellt utvald litteratur med 20% rabatt. Böckerna ger stöd åt dig som är beslutsfattare inom socialområdet och hjälper dig göra korrekta bedömningar och avvägningar i ditt dagliga arbete.

Läs mer om titlarna nedan. Ange rabattkod FSS2019 i kassan vid din beställning. (Erbjudandet gäller tom den 30 november.)

Juridisk metodbok – för socialarbetare och andra offentliganställda

Juridisk MetodbokFörfattare: Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Boken innehåller handfasta tips, arbetsmetoder, rättskällelära och lagtolkning för blivande och yrkesverksamma socionomer. Eftersom socionomer är den yrkesgrupp som näst efter jurister är rättstillämpare i störst utsträckning, är exemplen i boken främst utformade med tanke på denna yrkesgrupp.

Läs mer om boken och beställ här >
Ange rabattkod FSS2019 i kassan vid din beställning

Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänstenFörfattare: Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn Ingvarsson

Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Den här boken vänder sig till yrkesverksamma som möter allvarligt skuldsatta personer.

Läs mer om boken och beställ här >
Ange rabattkod FSS2019 i kassan vid din beställning

Socialtjänstens insatser för barn och unga

Socialtjänstens insatser för barn och ungaFörfattare: Sigvard Holstad och Per Holstad

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga. Boken innehåller bland annat information om:

• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om bokens innehåll och beställ här >
Ange rabattkod FSS2019 i kassan vid din beställning