Internationella Brottsofferdagen

Ett urval av litteratur, publikationer, artiklar och kurser inom straffrätt.

Mer inom Straffrätt

Den Internationella Brottsofferdagen (IBD) infaller den 22 februari varje år. Initiativet till togs 1989 av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige). Dagen instiftades med syfte att uppmärksamma brottsutsattas situation och vikten av att de kan få stöd av samhället. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

Litteratur och publikationer

Nedanstående titlar ges ut av Norstedts Juridik och Brottsoffermyndigheten

Kurser inom Straffrätt

Ett framgångsrikt försvar – Försvararens arbete under förundersökningen

Kursen ger dig som försvarsadvokat fördjupad kunskap om de olika momenten i försvararens arbete under förundersökningen och hur du rent praktiskt ska agera för att ge din klient ett framgångsrikt försvar. Välkommen på kurs!

Föreläsare
Anna Dahlbom Langley
Brott och skadeståndskrav - Det här gäller då!

Välkommen på en ny och aktuell förmiddagskurs. I nuläget lär ingen annan ut om detta och är ett aktuellt ämne eftersom Polisens och åklagarnas resurs att utreda brott är ansträngd och många anmälda brott med därtill hörande ekonomisk skada läggs ned. Kursen ger dig direkt praktiska, juridiska verktyg för att kunna 1) göra en mer kvalitativ polisanmälan och 2) kvalitetssäkra hanteringen av ett redan anmält brott och 3) se till att din talan om skadestånd i anledning av brott tas om hand som den ska av polis och åklagare. 

19/10 - 2900  SEK exkl. moms ( )
19/10 - 4900  SEK exkl. moms ( )
Föreläsare
Marie Wallin

Artiklar och blogginlägg