Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Internationella Brottsofferdagen

Den Internationella Brottsofferdagen (IBD) infaller den 22 februari varje år. Initiativet till togs 1989 av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige).

Dagen instiftades med syfte att uppmärksamma brottsutsattas situation och vikten av att de kan få stöd av samhället. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

Artiklar och blogginlägg